Utworzony przez:  Paweł
Data dodania:  2022-11-15

Opisane w przewodniku trasy mają długość OD 1 DO 15 KM i mogą być przemierzane przez turystów pieszych oraz poruszających się na wózkach. Podawana długość tras obejmuje pętlę lub odległość tam i z powrotem. Każda trasa została przedstawiona w sposób opisowy oraz graficzny na mapie. Opis każdej trasy zawiera informacje praktyczne, takie jak długość trasy, orientacyjny czas przebycia oraz trudność trasy, a także sugerowaną ilość asystentów, jeżeli pokonanie trasy przez osobę na wózku wymaga asysty. Zwracamy również uwagę na możliwość zaparkowania samochodu w przypadku wycieczek osób indywidualnych lub autokaru w przypadku wycieczek zorganizowanych. W treści używane są skróty: SAM – samochód osobowy i BUS – pojazd dla wycieczek zbiorowych.

W nagłówku każdej trasy podana jest skala trudności, długość trasy i przybliżony czas przejścia. Podane czasy przejścia nie uwzględniają czasu zwiedzania i przerw odpoczynkowych. Proponowane trasy mają charakter liniowy i PROWADZĄ Z PUNKTU A DO PUNKTU B albo są PĘTLAMI. W pierwszym przypadku przewodnik wskazuje sugerowane możliwości powrotu do miejsca startowego pieszo lub komunikacją zbiorową, albo – jeśli logistycznie jest możliwe zorganizowanie dojazdu środka transportu w okolice miejsca zakończenia wycieczki – wskazuje możliwe miejsca parkingowe w pobliżu. Układ treści tego przewodnika zawiera podział obszaru województwa śląskiego na 11 CZĘŚCI opisanych w poszczególnych podrozdziałach. W przewodniku zamieszczamy tylko podstawowe informacje o atrakcjach turystycznych, skupiając się raczej na dostępności prezentowanych miejsc, szlaków i atrakcji dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, informacji o miejscach parkingowych i udogodnieniach.

Dla potrzeb publikacji wprowadzono STOPNIOWANIE TRUDNOŚCI TRAS, które wynika m.in. z ilości istniejących na trasie niedogodności np. podjazdów i zjazdów, stopni, rodzaju nawierzchni czy długości trasy:

* bardzo łatwa, dostępna dla wszystkich,
** łatwa, możliwa do samodzielnego pokonania przez wózkowiczów,
*** dość trudna, niekiedy wąska, nierówna, możliwe liczne stopnie; dostępna dla wózkowiczów, ale ze wsparciem i pomocą asystenta.
**** trudna, wąska, nierówna, skalista, dostępna dla wózkowiczów tylko z asystentem lub nawet z dwoma asystentami.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że w niektórych przypadkach należy uwzględnić konieczność asysty, nawet na trasie określonej jako łatwa.

Wyświetlenia:  158