Utworzony przez:  slaskie.travel
Data dodania:  2014-03-24

W celu korzystania z pełnych zasobów serwisu znajdującego się pod adresem slaskie.travel oraz podserwisów znajdujących się pod adresami beskidy.slaskie.travel, jura.slaskie.travel, subregionzachodni.slaskie.travel, metropolia.slaskie.travel, orlegniazda.pl, zabytkitechniki.pl, industriada.pl oraz slaskiesmaki.pl i przeglądania wszystkich serwisów Portalu, Użytkownik może dokonać rejestracji w Portalu. Rejestracja w Portalu jest nieobowiązkowa i bezpłatna.

 1. W celu dokonania przez Użytkownika rejestracji w Portalu, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie Portalu.
 2. Rejestracja w Portalu jest jednoznaczna z rejestracją na Forum.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zmienić swoje dane, zamieszczone w Profilu, poprzez ich modyfikację w swoim Profilu Użytkownika.
 4. Podczas rejestracji do Portalu, Użytkownik zobowiązany jest do podania: Nazwy Użytkownika, która staje się w tym momencie loginem, hasła dostępowego adresu e-mail i numeru telefonu.
 5. Użytkownik może również zarejestrować swój profil w serwisie oraz podserwisach za pośrednictwem serwisów społecznościowych Facebook oraz Twitter.
 6. Użytkownik może umieścić w Profilu swój graficzny wizerunek (tzw. avatar), dodatkowe informacje tekstowe o sobie i o swoich celach.
 7. Zakładając własny Profil, Użytkownik zgadza się na rejestrowanie przez Administratora statystyk swojej obecności i aktywności w Portalu (m.in. ilości dokonanych Komentarzy, wpisów na forum). Administrator zastrzega sobie możliwość rozbudowy statystyk o nowe elementy.
 8. Login Użytkownika pojawiać się będzie w przypadku dodania Komentarza lub Postu na Forum
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika dane osobowe w formularzu rejestracyjnym są błędne lub fałszywe bądź Użytkownik nie dokona aktywacji konta w okresie 7 dni od od daty rejestracji.
 10. Profil Użytkownika, który przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, nie wykazuje żadnej aktywności, może zostać usunięty bez uprzedniego powiadomienia.
 11. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Profilu, po uprzednim skontaktowaniu się z Administratorem. Po usunięciu Profilu nie ma możliwości jego przywrócenia.
 12. Użytkownik serwisu oraz podserwisów zobowiązuje się do używania Profilu Użytkownika zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 13. Dane zebrane podczas rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia zalogowanie się do serwisu oraz podserwisów jak również wysyłania powiadomień systemowych o zdarzeniach w serwisie.
 14. Dane zebrane podczas rejestracji nie będą wykorzystywane w innych serwisach oraz nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 15. Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Administracją serwisu oraz podserwisów, będą wykorzystywane jedynie w celu odpowiedzi na zapytanie.
 16. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Informujemy - zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) – iż w przypadku potwierdzenia przez Panią/Pana rejestracji w portalu:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląska Organizacja Turystyczna, z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza 29, zwana dalej Organizacją,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Pani/Panu korzystania z zasobów serwisu znajdującego się pod adresem slaskie.travel oraz jego podserwisów, wysyłania powiadomień systemowych o zdarzeniach w serwisie, a także w celu marketingu produktów i usług Organizacji,
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie Organizacji danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi rejestrację w portalu,
 • na podstawie art. 32 ust. 1 punkt 8 wyżej wym. ustawy ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych.
Wyświetlenia:  70