Новости
Дата добавления: 3 июня 2017
Автор: CIT PORAJ

QUESTOWALI W CHORONIU 09 maja 2017 - GMINA PORAJ


We wtorek 09 maja 2017 r. odwiedziła Nas grupa z Zielonej Szkoły z Warszawy, która wybrała się odkrywać kupiecki trakt wiodący przez Choroń. Celem Questingu czyli gry terenowej jest zwrócenie uwagi uczestników na wyjątkowe elementy danego miejsca związane z lokalną historią, kulturą czy przyrodą. Uczestnicy postępują zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w specjalnej broszurce (która jest dostępna w papierowej wersji u Nas w Centrum, albo w wersji elektronicznej do pobrania na www.aktywnyporaj.pl - zakładka Aktywny Poraj), dzięki której odgadują zagadki, wykonują zadania, zdobywają punkty a na koniec odnajdują skarb. Zapraszamy do spacerów kupieckim traktem przez Choroń:-)


Найти