Новости
Дата добавления: 6 декабря 2016

Kto czyta, korzysta podwójnie, czyli z kartą biblioteczną taniej


„Kto czyta, korzysta podwójnie” to połączenie karty bibliotecznej z kartą rabatową. Czytelnicy raciborskiej biblioteki, którzy posiadają imienną kartę biblioteczną będą mogli jak dotychczas korzystać ze zbiorów i usług biblioteki a dodatkowo, na preferencyjnych warunkach z oferty Partnerów.

Aby skorzystać z atrakcyjnych rabatów, wystarczy okazać kartę biblioteczną wraz z dowodem tożsamości w wybranych punktach oznaczonych naklejką „Tutaj taniej z kartą biblioteczną”.

Nie jesteś jeszcze czytelnikiem naszej biblioteki? - Zapisz się już dziś! Za wydanie karty bibliotecznej zapłacisz tylko 5 zł.

Poniżej lista naszych Partnerów oraz Regulamin programu:

1) K&M Odzież damsko-męska

47-400 Racibórz ul. Długa 18/2

Rabat 10%

2) Księgarnia „Sowa” Dariusz Biel

47-400 Racibórz ul. Długa

Rabat 15%

3) Tkaniny

47-400 Racibórz ul. Browarna 5

Rabat 3%

4) Salon Recman – Garnitury i odzież męska

47-400 Racibórz ul. Długa

Rabat 5%

5) Odzież damsko-męska

47-400 Racibórz ul. Szewska 5

Rabat 3%

6) Senectus Med - Sklep Specjalistycznego Zaopatrzenia Medycznego

47-400 Racibórz ul. Opawska 49/10

Rabat 3%

7) „Pracownia Złotnicza” Szczerbiński Paweł

47-400 Racibórz ul. Opawska 90/1

Rabat 5%

8) Dom Handlowy „Victoria”

47-400 Racibórz ul. Długa 24

Rabat 5%

9) Jubiler Witold Rzepczyński

47-400 Racibórz ul. Matejki 2D

Rabat 5%

10) Świat Zabawek - MiniMali

47-400 Racibórz ul. Opawska 23

Rabat 3%

11) Firanki, zasłony, karnisze

47-400 Racibórz ul. Długa 50/13

Rabat 3%

12) Instytut Zdrowia i Urody YASUMI

47-400 Racibórz ul. Jana Matejki 2a/14

Rabat 5%

Regulamin Projektu „Kto czyta, korzysta podwójnie”

1.Projekt partnerski „Kto czyta, korzysta podwójnie”, organizowany i zarządzany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu jest programem partnersko-lojalnościowym, mającym na celu stworzenie oferty dla czytelników, ze wskazaniem podmiotów, w których posiadacze Karty uprawnieni będą do zniżek w wysokości określonej przez te podmioty.

2.Podstawę prawną projektu „Kto czyta, korzysta podwójnie” stanowi niniejszy Regulamin. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.biblrac.pl

3.Uczestnikami Projektu są czytelnicy–posiadacze karty bibliotecznej oraz Partnerzy biblioteki (instytucje, organizacje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, itp.).

4.Udział w Projekcie jest dobrowolny. Uczestnicy przystępując do projektu akceptują jednocześnie niniejszy regulamin.

5.Organizator zamieszcza pełną listę Partnerów biorących udział w Projekcie na stronie
www.biblrac.pl

6. Program zakłada połączenie karty bibliotecznej z kartą rabatową.
a) Wydawcą karty jest Organizator–Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu.
b) Karta wydawana jest czytelnikom MiPBP na czas nieokreślony.
c) Karta umożliwia korzystanie ze zbiorów i usług biblioteki oraz korzystanie na preferencyjnych warunkach z oferty Partnerów, którzy włączyli się do programu partnerskiego MiPBP.
d) Okres obowiązywania oraz wysokość zniżek ustala Partner biblioteki. Posiadacz Karty nabywa uprawnienia do zniżek w instytucjach partnerskich po okazaniu Karty oraz dowodu tożsamości.
e) Rabaty i zniżki w ramach Karty do Kultury nie sumują się z innymi rabatami i zniżkami oferowanymi przez Partnerów.
g) Za Kartę odpowiedzialny jest jej posiadacz. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty
możliwa jest wymiana na nową po uiszczeniu opłaty za jej ponowne wydanie w wysokości 5 zł.

7.Prawa i obowiązki Partnera.
a) Przystąpienie Partnera do Projektu następuje na podstawie porozumienia zawartego z Organizatorem. Do projektu Partner może przystąpić w dowolnym czasie trwania projektu.
b) W ramach Projektu Organizator zapewnia instytucji partnerskiej możliwość zamieszczania na stronie www.biblrac.pl informacji o warunkach i wysokości udzielanych zniżek.
c) Instytucja partnerska zobowiązana jest do udzielania zniżek zgodnie z treścią zawartego porozumienia oraz z informacją zamieszczoną na stronie www.biblrac.pl
d) Instytucja partnerska może w czasie trwania Projektu modyfikować warunki i wysokość udzielanych zniżek. Wszelkie zmiany w tym zakresie obowiązują od momentu zawarcia aneksu do porozumienia lub zamieszczenia ich na stronie www.biblrac.pl.

8.Czas trwania Projektu i odpowiedzialność Organizatora.
a) Projekt „Kto czyta, korzysta podwójnie” trwa do czasu odwołania go przez Organizatora.
b) Organizator ma prawo do zakończenia Projektu w każdym czasie.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec instytucji partnerskich i posiadaczy Kart w związku z zakończeniem projektu partnerskiego.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez instytucję partnerską postanowień niniejszego Regulaminu oraz ustalonych przez nią wysokości udzielanych zniżek.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych produktów oraz poziom usług świadczonych przez instytucje partnerskie.
f) Posiadaczowi Karty nie przysługują roszczenia względem Organizatora oraz instytucji partnerskich z tytułu zakończenia projektu partnerskiego i ustania zniżek, niezależnie od czasu, który minął od wydania Karty.

9.Postanowienia końcowe.
Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.biblrac.pl.

 


Найти