Новости
Дата добавления: 16 ноября 2016

Śląskie Eurośpiewanie 2016


Zapraszamy śpiewającą młodzież w wieku od 13 do 19 lat do wzięcia udziału w konkursie wokalnym „Śląskie Eurośpiewanie 2016” organizowanym w ramach programu „Razem Bezpieczniej w Regionie”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowanków domów kultury. Laureaci wystąpią w koncercie finałowym z towarzyszeniem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Celami konkursu są między innymi prezentacja umiejętności wokalnych i językowych młodzieży z województwa śląskiego oraz miasta Opava w Czechach, promocja muzycznych talentów uczniowskich, integracja młodzieży poprzez wspólny udział w wydarzeniu kulturalnym, a także wzmocnienie profilaktyki twórczej oraz edukacja młodzieży w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych.

Organizatorami są Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Mysłowicki Ośrodek Kultury.

W ramach konkursu, oprócz przesłuchań, planowane jest także przeprowadzenie warsztatów wokalnych oraz koncertu laureatów z towarzyszeniem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jak również występ samej orkiestry. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 18 listopada, zarejestrować się można za pośrednictwem stron internetowych urzędu wojewódzkiego, mysłowickiego ośrodka kultury lub centrum kultury ARS. Adresy internetowe do kontaktu prezentujemy poniżej.

*** http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/akt_bezp_publiczn/Konkurs-wokalny-Slaskie-Eurospiewanie-2016/idn:6189.html

*** http://www.m-ok.pl/konkurs-wokalny-slaskie-eurospiewanie-2016/

*** http://arscentrum.pl/slaskie-eurospiewanie-2016/


Найти