Новости
Дата добавления: 16 августа 2016

Rodzinny Rajd Rowerowy!


Już 3 września startuje Rodzinny Rajd Rowerowy organizowany przez Urząd Miasta Krzanowice oraz Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach. W rajdzie mogą brać udział rodziny z dziećmi a każda z rodzin będzie odrębną drużyną.

Jako punkty postojowe wybrano następujące lokalizacje:

START: Krzanowice Rynek

1) Krzanowice/Rohov - wiata rowerowa

2) Strahovice/Krzanowice - przystanek

3) Chuchelna/Krzanowice - przystanek

4) Reszta/Borucin - wiata rowerowa

5) Borucin/Bojanów - namiot

Rajd rozpoczyna się o godzinie 13:00 na krzanowickim rynku a punktem docelowym będzie boisko sportowe w Bojanowie. Na każdym punkcie postojowym będzie się odbywać quiz, w którym pojawią się pytania dotyczące naszej gminy oraz okolic. Dla pierwszych 3 drużyn, które zdobędą największą liczbę punktów, organizatorzy przewidzieli bardzo atrakcyjne nagrody, których fundatorem jest Urząd Miasta Krzanowice. Zwycięskie rodziny otrzymają za pierwsze trzy miejsce bon do wykorzystania w sieci sklepów sportowych DECATHLON o wartościach 750,00 zł za I miejsce, 500,00 zł za II miejsce a zdobywcy III miejsca otrzymają bon o wartości 250,00 zł.

Zapisy przyjmować będzie Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach. Istnieje możliwość zapisów telefonicznych pod numerem telefonu: 32 410 80 46 lub osobiście w biurze MOK na ul. Zawadzkiego 3 w Krzanowicach do dnia 31.08.2016.

Przy zgłoszeniu drużyny należy uiścić opłatę w wysokości 10,00 zł za drużynę.

Organizatorzy gwarantują ubezpieczenie uczestników, opiekę medyczną, pomoc techniczną w przypadku usterki roweru, poczęstunek a przede wszystkim, świetną zabawę!

Wszelkie szczegóły dotyczące rajdu znajdują się w regulaminie.

UWAGA! Każde dziecko do 18 roku życia biorące udział w rajdzie obowiązkowo musi mieć kask oraz być pod opieką osoby dorosłej

REGULAMIN RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 03.09.2016 rozpoczęcie o godz. 13:00 na rynku w Krzanowicach

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:
Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
- Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
- Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
- Rajd nie jest wyścigiem,
- Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m
- Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
- Podczas jazdy należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi drużynami
- Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
- Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
- Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
- Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, w wyznaczonych do tego miejscach
- Przed wyruszeniem organizator rajdu rozdaje mapy z zaznaczoną trasą przejazdu
- Rajd rozpoczyna się na rynku w Krzanowicach a kończy się na boisku w Bojanowie
KAŻDA DRUŻYNA (RODZINA) WNOSIĆ BĘDZIE OPŁATĘ W WYSOKOŚCI
10 ZŁ/DRUŻYNĘ (RODZINĘ)
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 31.08.2016
KAŻDE DZIECKO ORAZ MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA - OBOWIĄZKOWO MUSI MIEĆ KASK ORAZ BYĆ POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ
Na trasie zabrania się:
· spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
· zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
· niszczenia przyrody,
· indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
· głośnego zachowywania się,
· zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

2. Odpowiedzialność organizatora
- Organizator gwarantuje ubezpieczenie OC oraz NW uczestników rajdu
- Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
- Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
- Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru (samochód z przyczepką) Awarię należy zgłosić pod nr tel. 600 648 058
- Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz apteczki na każdym miejscu postojowym
- Organizator przewiduje atrakcje:
- nagrody
- poczęstunek
- quizy
- Pierwszych 100 uczestników rajdu otrzyma pamiątkową koszulkę rajdu
- Nagrodami głównymi w rajdzie są karty podarunkowe do wykorzystania w sieci sklepów DECATHLON o wartościach:
750 złotych I miejsce
500 złotych II miejsce
250 złotych III miejsce


Найти