Новости

Дата добавления: 4 августа 2016
Zamek Piastowski wzbogacił się o nowe eksponaty

- Miło nam poinformować, że mieszkający od wielu lat w Niemczech, raciborzanin Andreas Rim podarował ostatnio dla Zamku Piastowskiego w Raciborzu trzy nowe eksponaty związane z rodziną von Ratibor – właścicielami zamku do 1945 roku - mówi Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Sprawdź co to za eksponaty!!!

Pierwszy podarowany przedmiot, to pamiątkowy talerz z wizerunkiem cesarza Wilhelma II. Został wydany w 25. lecie jego rządów jako niemieckiego cesarza i króla Prus, przedstawiciela dynastii Hohenzollernów. Cesarz Wilhelm II dwukrotnie gościł na polowaniach w dobrach księcia raciborskiego. Pierwszy raz było to 6 grudnia 1906 roku, natomiast po raz drugi przyjechał cztery lata później w 1910 roku.

Druga rzecz, to zdjęcie z wizerunkiem księżnej Agaty Szarloty, córki księcia raciborskiego Wiktora II. Trzeci eksponat to również zdjęcie, przedstawiające tym razem parę książęcą - Agatę Szarlotę (córka księcia raciborskiego Wiktora II) z mężem Fryderykiem Wilhelmem von Hohenzollernem.

Przypomnijmy, od lutego 2014 roku na zamku funkcjonuje stała wystawa „Książęta von Ratibor”. Do dziś tytułują się książętami raciborskimi, choć nie mają już w naszym powiecie żadnych dóbr ziemskich. Zapisali wspaniałe karty w historii Rud i Raciborza.

W XIX wieku zaznaczyli swoją obecność na scenie politycznej Królestwa Prus oraz II Rzeszy. Zajmowali wiele ważnych stanowisk. Wiktor I był prezydentem pruskiej Izby Panów. Jego brat Chlodwig kanclerzem Rzeszy. Mieli na Górnym Śląsku ponad 30 tys. gruntów i dorobili się fortuny, zaopatrując w żywność górnośląską aglomerację. Z dawnego opactwa w Rudach uczynili swoją rezydencję - miejsce, które ściągało koronowane głowy i arystokratów. To na ich zaproszenie przyjeżdżał tu cesarz Wilhelm II, a wcześniej jego rodzice książę - Fryderyk i księżna Wiktoria, późniejsza cesarska para. Książę raciborski Franz Albrecht został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, był wielkim przyjacielem Polski oraz ukochanych Rud i Raciborza. Wystawa sąsiaduje z ekspozycją poświęconą tajemnicom zamku w Raciborzu, który aż do 1945 r. należał do rodziny von Ratibor.

 


Найти