Новости
Дата добавления: 3 июня 2016

Turniej Sołectw Gminy Kornowac


Zapraszamy na Turniej Sołectw Gminy Kornowac.

REGULAMIN - TURNIEJ SOŁECTW GMINY KORNOWAC

1. Organizatorem turnieju jest Gmina Kornowac.
2. Rozpoczęcie Turnieju – 19 czerwca 2016 roku – godz. 15.00 na boisku Oratorium w Pogrzebieniu.
3. Drużyna powinna się składać z 15 osób:
a. 3 mężczyzn w wieku 30 +,
b. 3 kobiety w wieku 30 +,
c. 3 dzieci w wieku 10 – 15 lat,
d. drużyny do rozgrywek w piłkę nożną (6 zawodników w wieku 35+),
4. W turnieju biorą udział reprezentacje sołectw złożone z mieszkańców tych miejscowości. Jeden zawodnik może reprezentować sołectwo tylko w dwóch konkurencjach (za wyjątkiem konkurencji drużynowych). W turnieju biorą udział osoby niepełnoletnie za zgodą pisemną rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Nad prawidłowością przebiegu konkurencji czuwać będzie komisja sędziowska.
6. Kolejność sołectw startujących w konkurencjach losowana będzie przez komisje sędziowską przed rozpoczęciem turnieju.
7. Planowane do przeprowadzenia konkurencje:
a. Bieg narciarski – w konkurencji wezmą udział 3 zawodników (1 mężczyzna, 1 kobieta, 1 dziecko) z każdej drużyny,
b. Toczenie słomianych beli – w konkurencji weźmie udział 2 zawodników (kobieta i mężczyzna) z każdej drużyny,
c. Przecinanie pnia – w konkurencji weźmie udział 2 zawodników (2 mężczyzn) z każdej drużyny,
d. Przeciąganie liny - w konkurencji wezmą udział 6 zawodników (2 mężczyzn, 2 kobiety, 2 dzieci) z każdej drużyny. Przeciąganie liny będzie się odbywać na bosaka.
e. Transport na taczkach - w konkurencji weźmie udział 2 zawodników (kobieta i dziecko) z każdej drużyny,
f. Sztafeta:
1 etap – wyścig w workach (dziecko z każdej drużyny),
2 etap – ubijanie piany (mężczyzna z każdej drużyny),
3 etap – skoki na skakance (dziecko z każdej drużyny),
4 etap – przyszywanie guzika (mężczyzna z każdej drużyny),
5 etap – slalom z piłką (kobieta z każdej drużyny).
g. Rzut jajkiem do fartuszka - w konkurencji weźmie udział 2 zawodników (kobieta i dziecko) z każdej drużyny,
h. Rzut piłką lekarską - w konkurencji weźmie udział 2 zawodników (kobieta i mężczyzna) z każdej drużyny,
i. Rzut kaloszem (2 dzieci ) z każdej drużyny.
j. Picie napoju przez słomkę – w konkurencji weźmie udział 1 zawodnik (pełnoletni) z drużyny
k. Strzał piłką do bramki w kaloszach – w konkurencji weźmie udział 1 zawodnik (dziecko) z każdej drużyny
l. Obieranie ziemniaków w rękawicach roboczych – w konkurencji bierze udział 1 zawodnik (mężczyzna) z każdej drużyny
m. Toczenie opony samochodowej – w konkurencji weźmie udział 1 zawodnik (dziecko) z każdej drużyny
n. Bieg z jajkiem – w konkurencji weźmie udział 2 zawodników (kobieta i mężczyzna) z każdej drużyny
8. Punktacja konkurencji:
a. I m. – 10 pkt,
b. II m. – 8 pkt,
c. III m. – 6 pkt,
d. IV m. – 4 pkt,
e. V m. – 2 pkt,
9. Zwycięża ta drużyna, która w wszystkich konkurencjach otrzymała największą ilość punktów. W przypadku równej liczby punktów zarządzana jest dogrywka – „ŁEBSKA WIEŚ” tzn. suma obwodów głów zawodników.
10. Nagrody pieniężne - bon podarunkowy.
11. Przystępując do turnieju drużyna nieodwołalnie przyjmuje zasady regulaminu bez możliwości zmian podczas zawodów.
12. Ilość konkurencji uzależniona jest od czasu trwania Turnieju.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i ostatecznej jego interpretacji.

 


Найти