Новости

Дата добавления: 17 марта 2016
Szkolenie na przewodników PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Raciborzu na zlecenie Urzędu Miasta w Raciborzu organizuje kurs (szkolenie) na przewodnika miejskiego Miasta Racibórz. Szkolenie jest bezpłatne dla mieszkańców Raciborza. Liczba miejsc jest ograniczona.

Informujemy, że trwa nabór kandydatów na szkolenie.

Nabór trwać będzie od 16.03.2016 r. do 22.03.2016 r. do godz. 16.00.

Kurs obejmuje 14 godzin szkolenia teoretycznego oraz 28 godzin zajęć praktycznych, które będą prowadzone w piątki w godzinach popołudniowych oraz soboty i w godzinach przedpołudniowych, od kwietnia 2016 r. do maja 2016 r. w Oddziale PTTK w Raciborzu przy ul. Chopina 16. Szkolenie zakończone będzie egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Oddziału Raciborskiego PTTK.

Ukończone szkolenie oraz zdany pozytywnie egzamin (teoretyczny i praktyczny) będą upoważniać do uzyskania Certyfikatu przewodnika miejskiego po Raciborzu, sygnowanego przez Urząd Miasta. Warunki przyjęcia na szkolenie określa regulamin.

Zapisy prowadzi Biuro Oddziału PTTK w Raciborzu ul. Chopina 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00, tel. 32 415 30 93 lub e-mailem: poczta@raciborz.pttk.pl.

Przed rozpoczęciem szkolenia zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne (we wtorek, 22 marca 2016 r. od godz. 1600-1800) w Biurze Oddziału PTTK. Lista zakwalifikowanych kandydatów zostanie wywieszona 23 marca 2016 r. w godzinach popołudniowych na tablicy ogłoszeń Oddziału (parter).

Pliki w formacie doc z kartą zgłoszeniową oraz regulaminem szkolenia TUTAJ


Найти