Новости

Дата добавления: 16 марта 2016
Światowy Dzień Wody

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. serdecznie zapraszają przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych do udziału w obchodach Światowego Dnia Wody.

Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzone corocznie 22 marca, mające na celu uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody jest „Woda i praca”. W ramach zajęć, które przeprowadzą pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu odbędą się:
•prezentacja na temat „Woda i praca”
•zabawa w laboratorium
•zajęcia plastyczne
•poczęstunek wodą
•konkursy z nagrodami

Zajęcia odbędą się w środę 23 marca w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12.

Prosimy o wcześniejszy kontakt z biblioteką pod nr tel. 32 415 37 24 w celu ustalenia godziny spotkania.


Найти