Новости
Дата добавления: 29 февраля 2016

Konkurs GRAFFITI KREATOR w Rybniku


Miasto zaprasza wszystkich artystów tworzących graffiti do nadsyłania swoich propozycji. Najlepsze grafiki pojawią się na wybranych betonowych wiatach przystankowych.

Wkrótce w Rybniku może stać się kolorowo i sympatycznie. Zachęcamy do zgłaszania swoich projektów zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Na prace konkursowe czekamy do 31 marca br. Należy je składać w Biurze Kultury Urzędu Miasta Rybnika:

Główne zasady:

 • grafiki mają być zamieszczone na papierze A4 (w poziomie)
 • praca powinna być opisana na odwrocie drukowanymi literami (imię i nazwisko uczestnika,telefon kontaktowy, adres e-mailowy)
 • w konkursie mogą być składane te projekty, które nie były przedmiotem zgłoszenia w innych konkursach
 • uczestnicy konkursu składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm), w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród
 • nagrodą w konkursie jest wykonanie graffiti na uzgodnionych wiatach przystankowych w ustalonym z organizatorem terminie
  organizator zapewni autorom zwycięskich projektów materiały niezbędne do wykonania (namalowania) graffiti.

Zgłoszone do konkursu graffiti powinno nawiązywać do jednej lub kilku z niżej wskazanych wytycznych:

 • położenia wybranej wiaty przystankowej,
 • specyfiki miejsca,
 • historii dzielnicy, miejscowych legend, wierzeń,
 • charakterystycznego obiektu, usytuowanego w najbliższym otoczeniu,
 • rodzaju prowadzonej w okolicy działalności,
 • warunków przyrodniczych czy geograficznych.

Więcej na www.kultura.rybnik.eu

 


Найти