Новости
Дата добавления: 29 января 2016
Автор: Cieszyn

W cyklu Poeci Śląska Cieszyńskiego - "Prace domowe"


W cyklu poeci Śląska Cieszyńskiego – „Prace domowe” – poetyckie spotkanie autorskie Stanisława Józefa Malinowskiego.

Stanisław Józef Malinowski
Poeta ziemi Cieszyńskiej, publikował w prasie i antologiach poezji. Laureat konkursów poetyckich m.in. I miejsce w międzynarodowym konkursie poetyckim “GRANICA. Skarby z cieszyńskiej trówły, 2001”. Związany z grupami poetyckimi “Nadolzie”, “Poethicon”, “Nawias”.


Найти