Новости

Дата добавления: 26 января 2016
Автор: Cieszyn
Malarstwo Pawła Wałacha

W dniach 4-25 lutego Galeria Domu Narodowego zaprasza do odwiedzenia wystawy MALARSTWA PAWŁA WAŁACHA. Tematem prac malarskich Artysty jest głównie krajobraz i kultura tradycyjna Beskidu Śląskiego.

Paweł Wałach to Członek Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Republice Czeskiej oraz Zarządu MK PZKO Niebory. Ukończył Konserwatorium (Wydział Plastyczny) w Ostrawie, brał udział w licznych plenerach oraz wystawach m.in. wystawie artystów mniejszości narodowych Czwórki Wyszehradzkiej „Cztery Nieba” pokazywanej w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Laureat zaolziańskiej Nagrody „Tacy Jesteśmy”.

Wernisaż wystawy odbędzie się 4 lutego o godz. 17.00. Zapraszamy i polecamy!


Найти