Новости
Дата добавления: 28 декабря 2015
Автор: Miasto Ustroń

Zapraszamy na sezonowe lodowisko do Ustronia


Od 10 grudnia 2015 r. zaczynamy jeździć na łyżwach, na terenie kortów tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu.
Lodowisko czynne od 10 grudnia 2015 r. – 29 lutego 2016 r. (w zależności od warunków atmosferycznych):
- w dni robocze w godz. 9.00 do 21.00;
- w soboty, niedziele i święta od 10.00 do 21.00;
- przerwa techniczna na czyszczenie lodu od 15.00 do 16.00.
Wstęp na lodowisko:
- dzieci i młodzież – 3 zł/ godz.
- dorośli – 5 zł/ godz.
- ostrzenie łyżew – 4 zł
- wypożyczenie łyżew – 4 zł/godz.
Godziny nieodpłatne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ustroń
- w każdą sobotę, niedzielę i święta od 14.00 – 15.00;
- w okresie ferii zimowych od 15.02 – 29.02. 2016 r. w godzinach otwarcia lodowiska;
- w pozostałych dniach nauki szkolnej w godzinach zajęć lekcyjnych od godz. 9.00 – 14.00 po uprzednim zgłoszeniu przez szkołę.
Pod pojęciem dzieci i młodzież rozumie się: dzieci przedszkolne i uczęszczające do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych za okazaniem legitymacji szkolnej ustrońskich szkół, w przypadku dzieci przedszkolnych za okazaniem dokumentu z adresem opiekuna dziecka.
W godzinach nieodpłatnych wypożyczenie łyżew bezpłatne.


Найти