Новости

Дата добавления: 23 ноября 2015
EKO ŚWIĘTA 2015 - konkurs plastyczny

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu, jako partner Galerii Młyńskiej w Raciborzu serdecznie zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego „EKO ŚWIĘTA 2015”.

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów klas I-VI. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać dowolną ozdobę świąteczną z surowców wtórnych takich jak makulatura, butelki szklane, butelki plastikowe, puszki aluminiowe, folia czy tworzywa sztuczne.

Termin składania prac: 1 grudnia 2015 r.

Miejsce składania prac: administracja - Galeria Młyńska ul. Mickiewicza 12, 47-400 Racibórz

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 grudnia 2015r o godzinie 13:30 w galerii Młyńskiej. Głównymi nagrodami w konkursie są m.in. : zegarki APART, zestawy klocków Lego, gry planszowe, książki a dla wszystkich uczestników przewidziano słodycze, drobne upominki oraz pamiątkowe dyplomy.

Szczegółowy regulamin w załączeniu poniżej.

Regulamin konkursu plastycznego „EKO ŚWIĘTA 2015”

Postanowienia ogólne

Organizator: Capital Part 14 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51 , 00-838 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271147,
Partner: Miejska Biblioteka Publiczna w Raciborzu
Partner medialny: Fabryka Informacji sp. z o.o. (naszraciborz.pl, tygodnik Nasz Racibórz)
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, przedszkolaki

Zasady konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI oraz przedszkolaków.
2. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie.
3 Termin składania/ nadsyłania prac do 01.12.2015 r.
4. Miejsce składania prac: administracja - Galeria Młyńska ul. Mickiewicza 12, 47-400 Racibórz
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 06.12.2015r o godzinie 13:30 w galerii Młyńskiej.
6. Jury w składzie przedstawicieli organizatorów oraz partnera medialnego najpóźniej w dn. 03.12.2015 wybiorą spośród wszystkich prac laureatów nagród.
7. Fundator nagród Capital Part 14 Sp z o.o. nagrodzi najlepsze prace
1. nagroda zegarek markowy APART dla dziewczynki / chłopca
2. nagroda zestaw klocków LEGO dla dziewczynki / chłopca
3 - 4. nagroda rodzinne gry planszowe
Wyróżnienia: książki,
Dla wszystkich uczestników słodycze, drobne upominki oraz pamiątkowe dyplomy

Wręczenie nagród dla autorów najlepszych prac nastąpi 6 grudnia 2015 roku o godzinie 13:30 w Galerii Młyńskiej w Raciborzu ul. Mickiewicza 12, 47-400 Racibórz.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane zostaną na stronach internetowych: naszraciborz.pl, galeria-mlynska.pl,

9. Wszystkie prace zostaną wystawione w Galerii Młyńskiej do dnia 31 grudnia, a następnie zostaną wystawione w Miejskiej Bibliotece w Raciborzu do dnia 30 stycznia.

Format i sposób nadsyłania prac
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie oraz wykonanie ozdoby świątecznej z surowców wtórnych. Prace powinny być na odwrocie opisane następującymi danymi: imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły oraz nr kontaktowy do opiekuna/rodzica ucznia.
2. Technika prac dowolna, wykonana wyłącznie z surowców wtórnych (makulatura, butelki szklane, butelki plastikowe, puszki aluminiowe, folia, tworzywa sztuczne). Format dowolny.
4. Kryteria oceny prac:
Praca wykonana z surowców wtórnych, oryginalność, samodzielność wykonania.
5. Danymi osobowymi niezbędnymi do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu są: imię nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika konkursu, telefon kontaktowy

Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodą na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
2. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu.
3.Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji na stronie www.galeria-mlynska.pl, naszraciborz.pl,
4. Osoby, które zechcą aby ich prace zostały zwrócone muszą skontaktować się z organizatorami po odbiór prac, nie później niż do 31.01.2016.
5. Informacje o konkursie, regulamin oraz lista laureatów zostaną ogłoszone na stronach internetowych:
www.galeria-mlynska.pl, naszraciborz.pl,
6. Koszt przejazdu po odbiór nagrody pokrywa uczestnik konkursu.
7. Dodatkowe informacje o konkursie pod nr. tel. – 724 188 899
8.Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy zgłaszać do Organizatorów na ich adres w formie pisemnej w terminie do 31.12.2015. Za datę złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty przyjmuje się datę stempla pocztowego.


Найти