Новости
Дата добавления: 10 ноября 2015

Turniej mikołajkowy w Rudniku


Zapraszamy Sołtysów i członków Rad Sołeckich do mikołajkowego turnieju wiedzy z zakresu BHP oraz znajomości gminy i powiatu. W turnieju udział wezmą po dwie osoby z każdego sołectwa.

Organizatorzy konkursu: Gmina Rudnik, Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach. Turniej wiedzy odbędzie się 3 grudnia 2015r o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku. Celem konkursu jest aktywizacja społeczności lokalnej, poszerzenie wiedzy o swojej gminie i powiecie oraz promocja bezpieczeństwa pracy na wsi.

Szczegóły u sołtysów. 


Найти