Новости

Дата добавления: 7 ноября 2015
Автор: Cieszyn
Wystawa: Dizajn w przestrzeni publicznej. Zmiana

Bywa, że zaczyna się od małych ingerencji, oddolnych inicjatyw, wychodzących od ludzi, którzy nie zgadzają się na bylejakość. Miejscy aktywiści, nie czekając na zgodę decydentów, sami wkraczają do akcji i zmieniają publiczne przestrzenie. Wiele z tych zmian z założenia ma czasowy charakter.

pozycjonowanie myszków

Bywa, że tego typu przedsięwzięcia realizują utytułowani architekci i projektanci. Niekiedy zmiany inicjują mądrzy gospodarze miast, dla których rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni musi być powiązana z działaniami społecznymi. Sprawcą diametralnych zmian wciąż jest polityka, choćby ta najnowsza, zmuszająca ludzi do masowego exodusu.

Tegoroczna edycja "Dizajnu w przestrzeni publicznej" opowiada o zmianach – dużych i mniejszych, inicjowanych przez mieszkańców, jak i władze miast, czasowych, ale i przynoszących długotrwałe rezultaty. We wszystkich widać, jak bardzo aktualną jest myśl Heraklita z Efezu: "Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". Jak projektanci odpowiadają na przyśpieszony i zmienny rytm współczesnych miast?

Czy do zmiany można się przygotować? Nie znamy jedynych słusznych odpowiedzi, za to mamy coraz więcej pytań. Bo każda zmiana to niewiadoma. Chcemy o tym rozmawiać.

Wernisaż wystawy, której kuratorem jest Katarzyna Dorda odbędzie się 10 listopada o godz. 15.30.


Найти