Новости

Дата добавления: 13 октября 2015
Już wkrótce ścieżka rowerowa do Łężczoka...

Ma mieć 1855 metrów i 3 metry szerokości. Jej budowa wymaga uregulowania kwestii własnościowych gruntów, ale urząd podjął się tego zadania. Wiosną przyszłego roku chce mieć dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łężczok.

Już ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę dokumentacji. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łężczok.

Warunki do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

a) podstawowe dane techniczne:
- długość ścieżki rowerowej ok. 1855 m
- szerokość ścieżki 3,00 m

b) konstrukcja ścieżki rowerowej:
- nawierzchnia asfaltobetonowa w/wa ścieralna -3 cm
- siatka geotechniczna
- nawierzchnia asfaltobetonowa w/wa wyrównawcza – 4 cm
- podbudowa tłuczniowa 0/63 mm grubości 15 cm
- warstwa wyrównawcza z pospółki - 15 cm 


Найти