Новости

Дата добавления: 4 сентября 2015
Miasto Racibórz zaprasza na wrześniowe ekowydarzenia

W drugiej połowie września miasto zaplanowało kilka imprez ekologicznych, m.in. Festyn Ekologiczny czy Sprzątanie Świata.

Festyn Ekologiczny - 17 września, raciborski rynek w godzinach 9.00-15.00

Festyn Ekologiczny organizowany jest już po raz piętnasty z okazji uzyskania przez naszą gminę certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001. Przedsięwzięcie to było nowatorskie i Racibórz jest pierwszą gminą w Polsce, która wprowadziła taki system. Od tej pory co roku w kolejną rocznicę uzyskania certyfikatu miasto organizuje festyn, podczas którego uczniowie raciborskich placówek oświatowych mają okazję zaprezentować na scenie swój program artystyczny. Tegoroczny festyn połączony zostanie z eventem "Fotowoltaika dla dorosłych i dla smyka".

Każdy, kto tego dnia pojawi się na raciborskim rynku, będzie mógł zwiedzić laboratorium energii odnawialnej i samodzielnie wytworzyć prąd za pomocą paneli solarnych lub turbiny wiatrowej. Będą również wyścigi samochodów napędzanych na dynamo i ciekawe doświadczenia przygotowane z myślą o najmłodszych. Nie lada atrakcją będzie makieta energii elektrycznej, gdzie za pomocą dynama oświetlimy makietę osiedla mieszkaniowego. Będzie można również wziąć udział w warsztatach plastycznych, gdzie przy uzyciu materiałów - rolek po papierze toaletowym czy drewnianych łyżek - powstaną prace artystyczne. Każdy chętny będzie mógł się również zmierzyć z quizami i zagadkami na temat odnawialnych źródeł energii oraz otrzymać gadżet ekologiczny!

Sprzątanie Świata - 18-19 września

Tegoroczna akcja przebiega pod hasłem przewodnim "Wyprawa - poprawa", a jej organizatorzy chcą zwrócić uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Tego dnia uczniowie raciborskich placówek oświatowych będą dawać dobry przykład zbierając odpady z terenów położonych wokół szkół, zieleńców, skwerów, parków i lasów promując ideę współdziałania na rzecz utrzymania czystości na terenie naszego miasta.

Zbiórka zużytego spzętu elektrycznego i elektronicznego - 19 września, Ostróg, plac parkingowy vis--vis kościoła i plac im. Arki Bożka

W godzinach 8.00-15.00 w wymienionych miejscach można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Uczestnicy zbiórki otrzymają upominek, 1 sztukę sadzonki (niezależnie od ilości oddanego sprzętu).


Найти