Новости
Дата добавления: 27 августа 2015
Автор: Cieszyn

Kolarski rajd im. Jana Furtaka


REGULAMIN RAJDU im. JANA FURTAKA

Kim był śp. Jasio ?
Urodził się w 1928r w Żywcu. W 1968 r. wstąpił do miejscowego Oddziału PTTK gdzie najpierw pasjonowała Go turystyka górska i narciarska, lecz stopniowo opanowała go pasja turystyki kolarskiej. Przy PGKiM gdzie pracował założył Koło PTTK nr 21 którego był prezesem, a następnie założył Turystyczny Klub Kolarski „Defekt”, któremu również prezesował. TKK „Defekt” był znany z prężnej działalności w środowisku lokalnym, czy też w ramach Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej w Bielsku –Białej oraz jej następcy –Ośrodka Turystyki Kolarskiej „Beskidy” . Śp. Jasio był częstym uczestnikiem ogólnopolskich zlotów p.t.kol.
W roku 1995 za swoją działalność został wyróżniony zaszczytną Złotą Honorową Odznaką PTTK, której niestety nie zdążył odebrać…
02.09.1995r. w drodze powrotnej z rajdu pamięci im. niedawno zmarłego ks.T.Klocka, w Grodźcu na niebezpiecznym zakręcie drogi Cieszyn-Bielsko niepodziewanie zajechała Jasiowi drogę potężna cysterna……….

05-06.09.2015r. prawie dokładnie w dwadzieścia lat po tej tragedii
Babiogórski Oddział PTTK w Żywcu
Turystyczny Klub Kolarski PTTK „ONDRASZEK” z Cieszyna
organizuje
KOLARSKI RAJD im. JANA FURTAKA
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Babiogórski Oddział PTTK w Żywcu:
wsparcie programowe: Prezes Oddziału Jakub Nowak ,
kwatermistrz: Jan Geresz tel. 500338932
Turystyczny Klub Kolarski PTTK „ONDRASZEK” z Cieszyna:
komandor: Zbigniew Pawlik tel. 783499837
trasy : Andrzej Nowak, Maria Biłko-Holisz, Włodzimierz Nowak

CEL: przypomnienie sylwetki i dokonań śp. Jana Furtaka, uczczenie 110 rocznicy powstania Babiogórskiego Oddziału PTTK w Żywcu, promocja walorów krajoznawczych Pogórza Cieszyńskiego, okolic Bielska-Białej i Ziemi Żywieckiej, wzmacnianie więzi koleżeńskich między turystami, poznanie uroków i zabytków Żywca.

UCZESTNICTWO: prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając swój udział u organizatora.

SPOTKANIE I START dnia 05.09.2015r. alternatywnie :
A) spotkanie 9.30 przy krzyżu pamięci Jana Furtaka na zakręcie drogi w Grodźcu ( dawna droga E75 Cieszyn- Bielsko-B , opodal zjazdu do zamku), start godz.10.00
B) oraz C) spotkanie godz. 9.30 przy dworcu kolejowym w Bielsku- Białej, start godz.10.00

META: Żywiec- Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Technicznych ul. Komisji Edukacji Narodowej
Trasa przejazdu wariant A)- pilotowany :
Grodziec–Górki Wlk-Brenna-przeł.Karkoszczonka-Szczyrk-Buczkowice-Lipowa-Leśna-Żywiec
Trasa przejazdu wariant B)-pilotowany :
Bielsko-Biała – Bystra Śl.( muzeum Fałata)-Wikowice-Łodygowice (dwór)-Żywiec; alternatywnie przez Rybarzowice-Szczyrk
Trasa przejazdu wariant C) –niepilotowany
Bielsko-Biała- przeł. Przegibek-Międzybrodzie Bialskie- Czernichów-Tresna-Oczków-Żywiec

PROGRAM RAJDU
dnia 05.09. ( sobota)
przyjazd na metę i zakwaterowanie,
zwiedzanie miasta ( dla chętnych, którzy przyjadą do godz.16.00)
godz.18.00 udział w mszy św. za duszę śp. J.Furtaka- kościół katedralny
po mszy św. przejście na cmentarz i spotkanie z rodziną Zmarłego przy mogile,
ognisko wieczorne z kiełbaskami, wspominkami i niespodziankami.
dnia 06.09.( niedziela)
zwiedzanie miasta, alternatywnie trasa rowerowa wokół Żywca : Żywiec- Moszczanica-Rychwałd (sanktuarium) Gilowice, Jasna Górka-Pewel Mała- Żywiec
zakończenie rajdu i indywidualny powrót do miejsc zamieszkania.
KOSZTY UCZESTNICTWA i ZGŁOSZENIA:
Udział w rajdzie 10 zł , nocleg 30 zł ( zapewniona pościel ) łącznie 40 zł.
Zgłoszenia na karcie uczestnictwa która należy przesłać na adres Babiogórski Oddział PTTK w Żywcu ul. 3 Maja 16, 34-300 Żywiec Tel. 33/8612634, adres e-mail zywiecpttk@neostrada.pl z równoczesną wpłatą na konto bankowe BS Żywiec nr 81 8137 0009 0005 0627 2000 0050 z dopiskiem „Rajd im. J.Furtaka” .
Ze względu na konieczność bardzo wczesnej rezerwacji noclegów zgłoszenia ( z wpłatą) będą przyjmowane wyłącznie do dnia 30.06.2015r.
W przypadku rezygnacji z udziału zgłoszonego po 31.07.2015r. lub nie przybycia na zlot organizatorzy nie zwracają wpłaconego wpisowego.

ŚWIADCZENIA
Pamiątkowy dyplom udziału i naklejka, materiały krajoznawcze, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, pilotowanie wskazanych tras rowerowych, punkty na KOT, odcisk pieczątki okolicznościowej, kiełbasa z dodatkami do samodzielnego przygotowania na ognisku. Wyżywienie w własnym zakresie- możliwe wykorzystanie wyposażenia kuchni schroniska młodzieżowego.

UWAGI ORGANIZACYJNE:
• Uczestnicy są zobowiązani przestrzegania przepisów ruchu drogowego .
• Ubezpieczenie w własnym zakresie (członkowie PTTK są objęci ubezpieczeniem organizacyjnym).
• Uczestnictwo dzieci jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
• Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
• Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Ze względu na pamięć o Zmarłym

liczymy również na Twój udział


Найти