Новости
Дата добавления: 24 августа 2015
Автор: Cieszyn

Narodowe Czytanie w Cieszynie


4 i 5 września Biblioteka Miejska w Cieszynie po raz kolejny będzie organizatorem kulturalnego przedsięwzięcia pod nazwą "Narodowe Czytanie w Cieszynie", w ramach ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który w tym roku zaprasza wszystkich do lektury „Lalki” Bolesława Prusa.

Akcja Narodowe Czytanie ma na celu zachęcenie mieszkańców polskich miast do gromadzenia się w miejscach publicznych w celu głośnego czytania tekstów znanych i cenionych polskich poetów i pisarzy, których twórczość kształtuje nasze poczucie tożsamości narodowej. Działania, jakie odbędą się w Cieszynie objął swoim patronatem honorowym Burmistrz Miasta Ryszard Macura.

W roku bieżącym przedsięwzięcie organizowane przez cieszyńską Bibliotekę uzyskało wsparcie finansowe ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015. Stąd też udało się wzbogacić program o spotkanie autorskie z lubianym przez czytelników cieszyńskiej biblioteki Leszkiem Mazanem i Mieczysławem Czumą oraz koncert wiedeńskiej muzyki salonowej w wykonaniu zespołu kameralnego Amadeus Trio, które odbędą się w dniu 4 września o godz. 16.00 w siedzibie Biblioteki.

W dniu następnym, w godzinach od 10.00 do 13.00 tradycyjnie już, zorganizowany będzie uliczny happening czytelniczy przed siedzibą instytucji, w ramach którego przewidujemy: konkurs głośnego czytania wybranych fragmentów „Lalki” Bolesława Prusa przez mieszkańców z nagrodami, inscenizacje w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie, konkurs wiedzy na temat dzieł B. Prusa oraz warsztaty plastyczne dla dzieci.

Po zakończeniu imprezy plenerowej, o godz. 15.00 pragniemy zaprosić mieszkańców do udziału w otwartej konferencji pt. Austriackie czasy na Śląsku Cieszyńskim - historia, kultura i polityka drugiej połowy XIX wieku, podczas której swoje wykłady zaprezentują m.in.: prof. dr hab. Daniel Kadłubiec, dr Jadwiga Miękina-Pindur, mgr Mariusz Makowski i mgr Wojciech Święs.

Wstęp na wszystkie imprezy w ramach akcji Narodowe Czytanie w Cieszynie jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej organizatorzy zwracają się z prośbą o wcześniejsze potwierdzenie udziału w konferencji pod numerem telefonu: 33 8520710 lub elektronicznie: dyrekcja@biblioteka.cieszyn.pl.


Найти