Новости

Дата добавления: 30 июля 2015
Автор: Cieszyn
Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia zapraszamy na cieszyński rynek na krótką uroczystość upamiętniającą 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wykorzystując przeprowadzany dorocznie „wojewódzki trening sprawności syren alarmowych” chcielibyśmy przywołać wspomnienia roku 1944 – znaczonego męstwem, honorem i odwagą tysięcy ludzi, w tym wielu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego.

Pod hasłem „Cieszyniacy w powstaniu” zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu obejmującym:

16.30 – zaproszenie do wspólnego oddania hołdu powstańcom – rozdawanie biało-czerwonych balonów, opasek powstańczych, znaczków „Małego Powstańca”.

16.45 – odczytanie rozkazu pułkownika Antoniego Chruściela ps. Monter – komendanta Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej o wybuchu powstania, apel poległych, lista Cieszyniaków biorących udział w Powstaniu Warszawskim.

17.00 – godzina „ W” – uczczenie pamięci powstańców minutą ciszy i symbolicznym wypuszczeniem w niebo rozdanych baloników.


Найти