Новости
Дата добавления: 19 мая 2015

W czerwcu rozpocznie działalność fundacja Ofki Raciborskiej


Inauguracja zaplanowano na 5 czerwca w budynku Muzeum. Poprzedzi ją Msza św. w rycie dominikańskim w podominikańskim kościele pw. św. Jakuba przy Rynku. Na koniec koncert Leszka Długosza.

Inicjatorem powołania fundacji jest radny miejski Michał Woś. Spotkanie rozpocznie się 5 czerwca o 17.30 w Muzeum przy ul. Gimnazjalnej (dawny klasztor dominikanek). W programie:

- prezentacja fundacji - cele i plany
- powołanie Rady Fundacji
- "Życiorys Ofki Raciborskiej" prelekcja Grzegorza Wawocznego
- "O procesie beatyfikacyjnym świętobliwej Eufemii" - prelekcja ks. Grzegorza Kublina, postulatora procesu beatyfikacyjnego
- koncert Leszka Długosza

Inaugurację poprzedzi MSZA ŚW. w RYCIE DOMINIKAŃSKIM - godz. 16:00, kościół św. Jakuba przy Rynku (dawny kościół oo. dominikanów). Ryt dominikańskim, jako że zaczął kształtować się już w XIII w. był znany świętobliwej Ofce. Jest to bardzo ciekawe wydarzenie, ze względu na to, że Msze św. w tym rycie są odprawiane niezwykle rzadko. Celebrować będzie o. Marek Grzelczak OP. Oprawę Muzyczną zapewni Schola Cantorum Minorum Chosoviensis - jeden z najsłynniejszych zespołów specjalizujących się w chorale gregoriańskim.

O Fundacji Ofki Raciborskiej

Fundacja, na wzór świętobliwej Ofki będzie pomagać potrzebującym mieszkańcom miasta oraz zajmować się rozpowszechnianiem kultu tej wielkiej raciborskiej księżnej – dominikanki. W myśl aktu założycielskiego celem podstawowym Fundacji jest działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego oraz pielęgnowanie tradycji łacińskiej zwłaszcza na Ziemi Raciborskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wartości kultu świętobliwej Eufemii Piastówny.

O świętobliwej Eufemii

Świątobliwa Ofka, raciborska księżna z rodu piastów i przeorysza klasztoru sióstr dominikanek, żyła w latach 1299 - 1359 r. 9 kwietnia 1313 r. wstąpiła do klasztoru dominikanek w Raciborzu, założonego przez jej ojca, księcia raciborskiego Przemysła. Nazywana jest fundatorką klasztoru, gdyż troszczyła się o zabezpieczenie jego podstaw materialnych, a w swoim testamencie wszystko przekazała na własność raciborskich mniszek. Podejmowała zabiegi mające na celu budowę kościoła klasztornego pw. Ducha Świętego. Była mistyczką. Jej życie duchowe przejawiało się w klucie Ducha Świętego, Eucharystii, Męki Pańskiej i Matki Bożej oraz w podejmowaniu różnego rodzaju praktyk pokutnych. Zmarła w opinii świętości i została pochowana w krypcie pod kaplicą św. Dominika, która przylegała do kościoła dominikanek. Została otoczona kultem i była nazywana przez lud błogosławioną. Obok św. Marcelego, uważana jest za patronkę Raciborza i wciąż cieszy się czcią wiernych. Diecezja opolska podjęła starania o zatwierdzenie kultu świątobliwej Eufemii przez Stolicę Apostolską. Więcej informacji o świętobliwej Ofce tutaj: http://www.diecezja.opole.pl/index.php/wiadomosci/aktualne-inicjatywy-duszpasterskie/swiatobliwa-ofka-raciborska/zyciorys-swiatobliwej-ofki


Найти