Новости

Дата добавления: 20 февраля 2015
Konkurs fotograficzny "Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu"

Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk" służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

Do udziału w konkursie zapraszone są osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego.

Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach:

a) I kategoria - Tradycja.
b) II kategoria - Krajobraz.
c) III kategoria - „Dobre praktyki" w zakresie rozwoju śląskiej wsi

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice,
Wydział Terenów Wiejskich - Sekretariat Regionalny KSOW

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny - Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu".

Zgłoszenia należy składać do dnia 10 kwietnia 2015 roku. Zdjęcia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 maja 2015 r.

Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Sekretariat Regionalny KSOW
Ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
Tel/fax. (032) 77 40 545
E-mail: pgorzalka@slaskie.pl

REGULAMIN TUTAJ


Найти