Новости
Дата добавления: 17 декабря 2014
Автор: ZGJ

Związek Gmin Jurajskich kompleksowo odnowił szlaki turystyczne w Parku Krajobrazowym "Dolinki Krakowskie"


Związek Gmin Jurajskich kompleksowo odnowił szlaki turystyczne w Parku Krajobrazowym "Dolinki Krakowskie"

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie w 2013r. wygrał plebiscyt National Geographic na największy CUD TURYSTYCZNY POLSKI, aby jeszcze lepiej przystosować ten wspaniały krajobrazowo teren do uprawiania bezpiecznej turystyki pieszej i rowerowej postanowiliśmy skomasować nasze działania zagospodarowania turystycznego na 2014r w Dolinkach Krakowskich.


W porozumieniu z PTTK oddział w Krakowie wybraliśmy najbardziej potrzebne inwestycje, mieszczące się terytorialnie w Dolinkach Krakowskich. Prace obejmowały odnawianie istniejących szlaków - ponad 100 kilometrów, renowację pozostałego wyposażenia na szlakach, ustawienie nowych tablic informacyjnych, a także renowację Jurajskiego Szlaku Rowerowego Orlich Gniazd.

Powyższe prace pozwoliły na jeszcze lepsze udostępnienie turystyczne Dolinek Krakowskich oraz przyczyniły się do większego skanalizowania ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie.

Odnowienie i konserwacja szlaków w Dolinkach Krakowskich:

Szlaki spacerowe Doliny Grzybowskiej i Skały Kmity łącznie ponad 12 km.
Szlak rowerowy Rudno-Dolina Rudna-Dolina-Regulki-Regulice-Alwernia łącznie ponad 33 km.
Szlak rowerowy wokół Dolin Szklarki i Racławki ponad 25 km.
Szlak rowerowy Podkrakowskich Dolinek Zabierzów Jerzmanowice ok. 17 km.
Szlak rowerowy Trzebinia "Balaton" - Młoszowa - Psary - Filipowice (Kowalska Góra) ponad 11 km.
Koszt działania 13.500,00 zł.

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z mapami Dolinek Podkrakowskich o wymiarach 1,5m x 1,2m (tablice z blachy ocynkow. 1,5 mm o zaginanych krawędziach, tył malowany proszkowo, szyny stalowe do uchwytów; mocowanie na dwóch słupkach standardowych o grub. 60 mm z kapturkami i kotwami pod betonowanie; grafika druk solwentowy na folii, zabezpieczenie folią bezbarwną).


Miejsca ustawienia tablic:

Dolina Bolechowicka,
Mników Skały,
Dolina Będkowska (koło Brandysów),
Prądnik Korzkiewski (Hamernia),
Dolina Kluczwody (parking),
Wierzchowie pod Jaskinia Wierzchowską Górną
Koszt działania 12.000,00 zł.

Odnowienie Jurajskiego Szlaku Rowerowego Orlich Gniazd. Zadanie polegało na:

Odnowieniu oznakowania na odcinku 69 km. (część Małopolska)
Konserwacji rusztowań z mapami i drogowskazami z wymianą map w miejscowościach:
Kraków Bronowice, Kraków Mydlniki, Grzybów, Rudno, Czerna, Olkusz, Jaroszowiec.
Konserwacja punktów wypoczynkowych w Szczyglicach, Paczółtowicach, Racławicach i Bydlinie.
Koszt działania 13.700,00 zł.

Projekt został dofinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu "Małopolska Gościnna 2014"


Найти