Новости

Дата добавления: 27 августа 2013
Автор: rafal
O pomnikach Eichendorffa na Zamku w Raciborzu

Istotą działań mających na celu ogłoszenie roku 2013 „Rokiem Pamięci Josepha von Eichendorffa” jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie poczucia więzi społeczności lokalnych z ich korzeniami, pogłębienie więzi emocjonalnej z własnym regionem oraz umiejętności pogodzenia poczucia własnej tożsamości regionalnej i narodowej z postawą uniwersalizmu. Kilka ciekawych wydarzeń zaplanowano na jesień.
10 września o godz. 17.00 wykład pt. Historia Raciborskich Pomników Eichendorffa wygłosi w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego dr Josef Gonschior. Program obchodów można znaleźć na stronie powiatraciborski.pl w zakładce „Rok Eichendorffa”.

Найти