Новости
Дата добавления: 7 октября 2011
Автор: rafal

3,5 mln na rewitalizację bytomskiej kolejki wąskotorowejProjekt reaktywacji Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej wraz z
rewitalizacją przyległych terenów na cele sportowo-rekreacyjne otrzyma
dofinansowanie. Korzystną dla Bytomia propozycję pozytywnie
zaopiniowano podczas spotkania reprezentacji Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego, które odbyło się 28 września br.
Dzięki poparciu przedstawicieli 80 gmin wchodzących w skład subregionu centralnego, kwotą 3 mln 536 zł zostanie dofinansowana rewitalizacja bytomskiej kolejki wąskotorowej.Найти