Новости
Дата добавления: 22 мая 2014

MUZYKA W STARYM OPACTWIE - 2014


Wspólnota wiary i sztuki XIX cykl koncertów.

Niemiecki filozof M. Heidegger uważał, że zasadnicze pytanie, uzasadniające wszelkie myślowe poszukiwania, brzmi: Dlaczego jest w ogóle byt, a nie raczej nic? W wersji mniej abstrakcyjnej wyraził to pewien himalaista, kiedy na pytanie, dlaczego chodzi po górach, odparł: bo góry są.  Idąc tym tropem, równie dobrze można określić sens organizowania koncertów, czy to w ogóle, czy też tych konkretnych – na które w ramach Festiwalu „Muzyka w starym opactwie” zapraszamy już po raz dziewiętnasty do Rud. Gromadzimy się na muzycznych spotkaniach w bazylice rudzkiej, bo istnieje muzyka oraz istnieją Rudy ze swoją cysterską przepiękną historią, zatrzymaną w Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej.

Jak co roku od 19 lat, tak i tym razem koncerty nawiązywać będą do wielkich tradycji rudzkiego opactwa, szczególnie do kultury liturgii i jej służebnicy – muzyki. Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach, czyli Bazylika Mniejsza z cudownym obrazem Matki Boskiej Pokornej, malowniczy kompleks budynków poklasztornych wraz z pięknie utrzymanym parkiem dają świadectwo wielkiej historii, ale  równocześnie zobowiązują do kontynuacji, do ubogacania swego czasu kulturą, przejętą jako dziedzictwo i tworzoną dla przyszłych pokoleń.

O tym, że owo dziedzictwo, mimo wszelkich przeszkód ze strony skomercjalizowanego świata, niezmiennie ubogaca, przekonują nas rodacy i sąsiedzi z zagranicy, którzy, w pielgrzymkach czy indywidualnie, licznie tu przybywają i którzy również gromadzą się na koncertach muzyki organowej trwających od maja do października, by zanurzyć się w refleksji nad pięknem zawartym w dźwiękach.

Ubogacający wpływ rudzkiego sanktuarium i jego otoczenia nie wyczerpuje się w samym tylko otwarciu na dziejące się tu piękno. Jego owoce przyjmują też kształt nowych dzieł, inspirowanych tym miejscem lub jemu poświęconych.  Największym z nich jest Oratorium Rudzkie, którego prawykonanie odbyło się w rudzkiej bazylice 23 października 2011 roku. Powstały też nowe pieśni ku czci Matki Boskiej Pokornej z tekstami ks. J. Szymika i Kornelii Czogalik a muzyką ks. J. Waloszka oraz  H. J. Botora.  Powstają wiersze natchnione urokiem miejsca i rozbrzmiewającą w nim muzyką, jak choćby ten, w którym autor, ks. W. Hudek wyznaje: nie dowierzam /sercu i uszom/ muzyka przebudziła/ cysterskiego anioła…

Jest więc na co zapraszać, co też w imieniu wszystkich organizatorów kolejnego cyklu koncertowego z głębi serca czynię.

Ks. Bogdan Kicinger

Poniżej terminy koncertów oraz nazwiska ich wykonawców:      

25.05.2014: Dyplomanci Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II st. i Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach
29.06.2014: Katarzyna Mazurek – organy (Gliwice)
27.07.2014: Mariola Brzoska – organy (Zawada Książęca – Gliwice)
31.08.2014: Brygida Tomala – organy (Babice – Katowice)
28.09.2014: Zuzana Zahradniková – organy (Rużomberok, Słowacja)
19.10.2014: Chór i zespół instrumentalny Parafii Świętej Anny w Babicach, kwartet smyczkowy „Altra volta”, Klaudia Romek – sopran, Brygida Tomala – pozytyw

Koncerty odbywać się będą w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach o godzinie 17.00. O godz. 16.00 natomiast celebrowana jest Msza Święta. Festiwal realizowany jest przy wsparciu środków budżetowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Honorowy patronat: Ordynariusz Diecezji Gliwickiej JE Ks. Biskup Jan Kopiec oraz Starosta Raciborski Adam Hajduk
Patronat medialny: Gliwicki Gość Niedzielny, Nowiny Raciborskie, Informator Gliwicki.


Найти