Новости

Дата добавления: 31 мая 2011
Автор: rafal
Nagroda dla Siewierza

 W trakcie odbywającego się w Warszawie Święta Wisły ogłoszono wyniki konkursu Komisji Europejskiej EDEN - na najlepsze europejskie destynacje turystyczne. Tegorocznym tematem wiodącym była rewitalizacja obiektów i obszarów turystycznych. Wśród polskich wyróżnionych w konkursie znalazł się również Siewierz.
 Siewierz został wyróżniony za przeprowadzaną od kilku lat rewitalizację średniowiecznego układu urbanistycznego obejmującego Rynek i Zamek.
W imieniu miasta wyróżnienie otrzymał, składający zgodnie z zasadami Polskiej Organizacji Turystycznej konkursowy wniosek, Związek Gmin Jurajskich.

Gratulujemy wyróżnienia!Найти