Новости
Дата добавления: 12 апреля 2014

Jaskinia Głęboka w Podlesicach otwarta po zimowej przerwie


Podziemna trasa turystyczna w Jaskini Głębokiej po zimowej przerwie ponownie otwarta dla zwiedzających.

Wędrując po Jurze Krakowsko - Częstochowskiej warto zajrzeć do Jaskini Głębokiej. Jaskinia Głęboka jest jedyną jaskinią w województwie śląskim udostępnioną do ruchu turystycznego.

 Zwiedzanie trasy turystycznej w Jaskini Głębokiej obejmuje ekspozycję w Leju Szpatowców, Komorze Południowej i Sali z Obniżonym Stropem oraz omówienie ekspozycji dotyczącej genezy jaskini, jej szaty naciekowej i działalności człowieka w jaskiniach okolic Podlesic, a także przejście przez podziemny labirynt korytarza Esso i zwiedzanie Sali za Esso.

Jaskinie można zwiedzać codziennie od 15 kwietnia do 31 października, w godzinach: 9.00 do 16.00. Wejścia do jaskini o pełnych godzinach (turyści indywidualni od 10.00).
Zwiedzanie odbywa się w grupach nie większych jak 30 osób.
Trasa w jaskini jest oświetlona elektrycznie.
Ceny biletów:

  • Bilet normalny - 10 zł
  • Bilet ulgowy - 7 zł
  • Bilety do nabycia w tylko recepcji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury. Rezerwacje pod numerem telefonu: 730702056 lub e-mail: biuro@podlesice.org.pl

 


Найти