Новости
Дата добавления: 27 марта 2014

Konferencja kończąca projekt "Śląski System Informacji Turystycznej"


Dzięki realizacji projektu powstały 33 nowe Punkty Informacji Turystycznej, które wraz z już istniejącymi stworzyły sieć 67 punktów w całym regionie. Wszystkie Punkty Informacji Turystycznej zostały wyposażone w meble zgodne z identyfikacją wizualną projektu oraz sprzęt cyfrowy. Ukazały się wydawnictwa informacyjno-promocyjne (mapy turystyczne, informatory, przewodniki turystyczne) w łącznym nakładzie 890 tysięcy egzemplarzy. Jednolicie oznakowano również dojście/dojazd do wszystkich Punktów Informacji Turystycznej. W ramach projektu wykonano kompleksowe drogowe oznakowanie turystyczne wskazujące dojazd do niemal 200 atrakcji turystycznych na terenie województwa (łącznie 810 tablic drogowych).
W ramach projektu zainstalowano 101 infokiosków, które służą turystom po godzinach otwarcia PIT lub w miejscach ruchu turystycznego gdzie nie ma punktów informacji.


Do punktów informacji turystycznej trafiło 1043 audioprzewodniki z nagranymi audiowycieczkami będącymi propozycją zwiedzania okolicy oraz okolicznymi trasami turystycznymi (pieszymi, rowerowymi, nordic walking). Wyznaczono ok. 5 tys. km tras turystycznych pieszych i rowerowych w systemie GPS.


W ramach projektu przebudowano portal www.slaskie.travel, w którym znalazła się bogata baza noclegowa i gastronomiczna, opisy i zdjęcia dla 1500 atrakcji turystycznych w 4 wersjach językowych, 250 wirtualnych wycieczek po regionie i obiektach turystycznych, propozycje tras turystycznych i kalendarium wydarzeń. Ponadto stworzono serwisy tematyczne poświęcone markowym produktom turystycznym, takim jak:


Szlak Zabytków Techniki (www.zabytkitechniki.pl),
Śląskie Smaki (www.slaskiesmaki.pl),
Szlak Orlich Gniazd (www.orlegniazda.pl)


oraz serwisy regionalne poświęcone poszczególnym, charakterystycznym obszarom takim jak
Beskidy i Śląsk Cieszyński (www.beskidy.slaskie.travel; www.slaskcieszynski.slaskie.travel),
Jura Krakowsko-Częstochowska (www.jura.slaskie.travel),
Metropolia Silesia (www.metropolia.slaskie.travel),
Subregion Zachodni Województwa Śląskiego (www.subregionzachodni.slaskie.travel).


Zachęcamy do odwiedzenia Punktów Informacji Turystycznej, zapoznania się z nowymi wydawnictwami i skorzystania z audiowycieczek, które niejednokrotnie zaskoczą ciekawostkami związanymi z naszym regionem.

Portal www.slaskie.travel prezetuje atrakcje turystyczne regionu w niespotykany dotąd sposób, zawiera również liczne propozycje  spędzenia czasu  i ciekawe rozwiązania dotyczące planowania podróży.


Найти