Новости
Дата добавления: 13 марта 2014
Автор: Związek Gmin Jurajskich

Spójne oznakowanie turystyczne Gminy Olsztyn


 


Witacze, drogowskazy oraz inne elementy oznakowania turystycznego pojawią się niebawem na terenie Gminie Olsztyn, dzięki realizacji projektu unijnego pn. „System Identyfikacji Gminy Olsztyn”.

„System Identyfikacji Gminy Olsztyn” polegać będzie na umieszczeniu we wszystkich miejscowościach w gminie jednolitego oznakowania zgodnego z księgą wizualizacji gminy Olsztyn. Spójne i właściwe oznakowanie przyczyni się do sprawnego przemieszczania się turystów po całej gminie oraz ułatwi poznanie nawet najmniej popularnych walorów okolicy.

W ramach sytemu identyfikacji, wyłoniony w otwartym przetargu wykonawca, wyprodukuje i zamontuje: drogowskazy i tablice informacyjne, a przy głównych drogach wjazdowych – witacze. W każdej miejscowości oznakowane będą najważniejsze atrakcje turystyczne oraz budynki użyteczności publicznej.

Realizacja projektu jest skierowana na promocję turystycznej gminy Olsztyn, umocnienie jej wizerunku oraz pokazanie okolicy jako miejsca idealnego do wypoczynku, mieszkania, inwestowania. To również działania skierowane na pokazanie dynamicznego rozwoju gminy na wielu płaszczyznach oraz promocja potencjału turystycznego, w tym walorów środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego.

 


Найти