Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 23 października 2017

Konferencja o historii kolei


Muzeum w Rybniku współorganizuje VI konferencję poświęconą historii kolei. Hasłem przewodnim kolejnej edycji, która odbędzie się 23 października, jest „Węgiel, polityka, stal, ludzie – kolej w życiu Śląska”.

Nie ulega wątpliwości znaczenie kolei dla historii Śląska – jako czynnika wspomagającego rozwój życia gospodarczego (w tym przemysłu ciężkiego, a zwłaszcza górnictwa), a także oddziałującego na szeroko rozumiane życie społeczne. Już początki kolejnictwa związane z Towarzystwem Kolei Górnośląskiej pokazały jak ważny dla rozwoju wydobycia węgla kamiennego był sprawny transport. W związku z rozbudową tego środka komunikacji powstawały obiekty dworcowe, a z biegiem czasu także liczne budynki mieszkalne czy nawet kolonie pracownicze. Zaangażowanie państwa w funkcjonowanie kolei przyniosło również znaczące zwiększenie nakładów finansowych, a więc i możliwość stosowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, w tym np. elektryfikacji. Na Śląsku znaleźć można również liczne przykłady obiektów inżynieryjnych, w tym tunele i wiadukty, o często wyjątkowym charakterze. Liczne grono kolejarzy angażowało się społecznie, sportowo; była to też grupa aktywna pod względem organizacyjnym (np. związki zawodowe) i politycznym (np. powstania śląskie). Śląsk obfitował również w koleje prywatne – związane najczęściej z zakładami przemysłowymi, a także wąskotorowe. Dwoistość rozwoju kolei do 1945 r. (część Górnego Śląska przyłączona do Polski w 1922 r. dzieliła znaczną część cech Polskich Kolei Państwowych) czy również później (część Śląska Cieszyńskiego znajdująca się w Czechosłowacji) jest dodatkowym niezwykle interesującym zagadnieniem badawczym.

W trakcie konferencji zostanie zaprezentowana nowa publikacja Muzeum w Rybniku poświęcona historii kolei.

VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei rozpocznie się w poniedziałek, 23 października o godz. 9:00. Wydarzenie odbędzie się w auli Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Rudzka 13c.

 

 

Rybnicka konferencja o historii kolei znalazła swoje stałe miejsce w kalendarzu, rokrocznie goszcząc wybitnych historyków transportu kolejowego. Dziś, gdy kolej stara się nadrobić wieloletnią zapaść inwestycyjną i przywrócić sobie należne miejsce w polityce transportowej, warto zatrzymać się na chwilę, by spojrzeć w przeszłość, być może też lepiej zrozumieć procesy, które doprowadziły do obecnego stanu.


Data
23.10.2017 09:00
- 23.10.2017 12:00
Położenie
w centrum miasta
Region turystyczny
Śląsk
Adres
Rudzka 13c
Rybnik
Kontakt
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń