Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 13 września 2017 - 14 września 2017

XVII Katowicka Konferencja Naukowa. "Katowice jako ośrodek nauki i kultury w XX i XXI wieku"


13 września (środa), Willa Goldsteinów pl. Wolności 12a, reszta obrad, w głównej siedzibie MHK i 14 września (czwartek)

OTWARCIE KONFERENCJI

 • 9:15 Uroczyste otwarcie konferencji
 • 9:30 Referat wprowadzający, prof. dr hab. Tomasz FALĘCKI, Miejsce Katowic w kulturze Górnego Śląska
 • 9:50 Dyskusja panelowa, Moderator prof. dr hab. Ewa CHOJECKA

Udział biorą: prof. dr hab. Tomasz FALĘCKI, dr Łucja GINKO, Prezydent Katowic Marcin KRUPA, dr Ryszard NAKONIECZNY, prof. dr hab. Grzegorz OPALA, Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna SIEJNA, Dyrektor naczelny i programowy NOSPR Joanna WNUK-NAZAROWA, prof. dr hab. Jan Paweł WOJTYŁA, prof. dr hab. Jerzy WYROZUMSKI.

 • 11:50 Przerwa

KATOWICE Z WIELU PERSPEKTYW, Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9

 • 13:30 prof. dr hab. Ewa CHOJECKA, Juliany Tomann obraz historii Katowic
 • 13:50 mgr Tadeusz DONOCIK, Rola Regionalnej Izby Gospodarczej w promowaniu nauki i kultury Katowic
 • 14:10 dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA, Katowice – Kraków współpraca czy rywalizacja – refleksje historyka
 • 14:30 prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK, CSc.,Organizace kulturní činnosti v regionu v 80. a 90. letech 20. století (na příklade Severomoravského kraje)
 • 14:50 Dyskusja
 • 15:10 Przerwa

 KATOWICE OŚRODKIEM NAUKOWYM NA MAPIE POLSKI

 • 15:30 dr Andrzej DROGOŃ,Kulturotwórcza i społeczna rola Uniwersytetu Śląskiego – pierwszej humanistycznej uczelni wyższej na Górnym Śląsku
 • 15:50 dr hab. Maciej FIC 

„Dążymy do organizacji uniwersytetu”, czyli o staraniach utworzenia Uniwersytetu Śląskiego u progu lat sześćdziesiątych XX wieku

 • 16:10 prof. dr hab. n. med. Jan DUŁAWA, Katowice jako ośrodek nauk medycznych w XX i XXI wieku
 • 16:30 dr n. med. Marcin LEŚNIEWSKI, Osiągnięcia naukowe katowickiej akademickiej medycyny zabiegowej w wieku XX
 • 16:50 Dyskusja
 • 18:00 Koncert okolicznościowy,Dział Etnologii MHK ul. Rymarska 4 Katowice-Nikiszowiec

14 września, Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9

 • 9:00 prof. dr hab. Jan MALICKI, Matka Żywicielka śląskiej humanistyki. Biblioteka Śląska w Katowicach
 • 9:20 prof. dr hab. Helena SYNOWIEC, dr Bożena CZĄSTKA-SZYMON, Wkład językoznawców Uniwersytetu Śląskiego w badania nad językową przeszłością regionu
 • 9:40 dr hab. Lech KRZYŻANOWSKI, Nauki prawne w międzywojennych Katowicach
 • 10:00 dr hab. prof. UE Alojzy CZECH, dr hab. prof. UE Krystyna MELICH-IWANEK, Statystycy i instytucje statystyczne w Katowicach w okresie międzywojennym
 • 10:20 dr hab. Aleksandra SKRZYPIETZ, Profesor Michał Komaszyński, katowicki badacz stosunków polsko-francuskich i jego wkład w rozwój polskiej historiografii epoki nowożytnej
 • 10:40 Dyskusja
 • 11:00 Przerwa

KATOWICE OŚRODKIEM KULTURY W XX I XXI WIEKU

 • 11:20 dr Jacek SIEBEL, Rola Muzeum Historii Katowic w promowaniu kultury tego miasta i regionu
 • 11:40 prof. sztuk plastycznych Mariusz PAŁKA, Wkład katowickiego środowiska artystycznego w kulturę Polski
 • 12:00 dr Aneta BOROWIK, Historia w murach zapisana – śródmiejski kampus uniwersytecki w Katowicach w latach 60. i 70. XX wieku
 • 12:20 prof. dr hab. Krystyna HESKA-KWAŚNIEWICZ „Wieża spadochronowa” Kazimierza Gołby i „Ptaki ptakom” Wilhelma Szewczyka – dwie książki o Katowicach
 • 12:40 mgr Hanna BIAS, Co działo się w murach Akademii Muzycznej w Katowicach w latach 1939–1945?
 • 13:00 Dyskusja
 • 13:20 Przerwa
 • 14:20 dr Zdzisław JEDYNAK, Recepcja symboliki budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • 14:40 dr hab. Danuta KRZYŻYK, Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Dyktando” i jego rola w rozbudzaniu zainteresowań językowych Polaków oraz w propagowaniu wzorców poprawnej pisowni
 • 15:00 prof. dr hab. Ewa KOSOWSKA, Katowickie organizacje i stowarzyszenia kulturalne – działalność i cele
 • 15:20 ks. dr hab. Henryk OLSZAR, Wkład duchowieństwa archidiecezji katowickiej w rozwój polskiej teologii
 • 15:40 dr Andrzej SZNAJDER, Katowickie epizody biografii ks. Franciszka Blachnickiego
 • 16:00 dr hab. prof. UE Aleksandra PETHE, „Gość Niedzielny” jako inspirator wydarzeń kulturalnych w Katowicach w latach 1974–2003
 • 16:20 mgr Natalia KRUSZYNA, Geneza i zaczątek kolekcji prac Hansa Bellmera w Muzeum Historii Katowic
 • 16:30 Dyskusja i zakończenie konferencji

Serdecznie zapraszamy.

źródło: www.mhk.katowice.pl


Data
13.09.2017 09:15
- 14.09.2017 17:00
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne / Inne / Wykłady i prelekcje
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica ks. J. Szafranka 9
Katowice
Kontakt
tel. 32 256 18 10
tel. 32 209 00 21
email: mhk@mhk.katowice.pl
www: www.mhk.katowice.pl
Uwagi
Bezpłatny wstęp
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń