Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 9 czerwca 2017
RCIT Katowice

Rozruch INDUSTRIADY - Osiedle Nikiszowiec


Osiedle Nikiszowiec w Katowicach, wraz z nieodległym Giszowcem, zaliczają się do najciekawszych realizacji kolonii robotniczych w Europie z przełomu XIX i XX wieku. Obydwa osiedla zaprojektowali na zlecenie spółki „Spadkobiercy Jerzego Giesche” wybitni berlińscy architekci – Emil i Georg Zillmannowie. Budowę Nikiszowca rozpoczęto w roku 1908. Wzniesiono dziewięć ceglanych kwartałów bloków, obiekty użyteczności publicznej, a także kościół.

9 czerwca (piątek)

Program:

18:00-18:45 -  Dlaczego Nikisz jest taki niezwykły – spacer

 • Zapraszamy do udziału w czterech wycieczkach, pokazujących Nikiszowiec z rożnych perspektyw, które łączy to, że będą prowadzone przez ludzi bardzo mocno związanych z Nikiszowcem - przez swoją pracę lub miejsce zamieszkania. Każda z nich będzie pokazywała niezwykłość Nikiszowca nie tylko pod względem architektonicznym, ale także ze względu na to, co dla rozumienia Nikiszowca - i innych osiedli patronackich - jest kluczowe, czyli relacje między człowiekiem i pracą, czyli maszyną, dopełnione o czas wolny. Różne perspektywy, także historyczne, pozwolą na zobaczenie jak te relacje zmieniały się. A zbliżające się nieuchronnie zamknięcie Kopalni czyni takie ujęcie niezwykle aktualnym. Spacer "Maglowane Historie Nikiszowca" będzie poszerzony o wejście do Muzeum, w celu zobaczenia ekspozycji tamtejszych maszyń (nie będzie to jednak zwiedzanie Muzeum).
 • Każdy ze spacerów ma swój limit miejsc ograniczony do 25 os. na grupę. Nie ma ograniczeń wiekowych, osoby uczestniczące muszą być jedynie zdolne do ok. 60 minutowego spaceru po osiedlu. Każda wycieczka trwa ok. 45 minut.
 • REZERWACJA: m.podgorska@fil.org.pl z dopiskiem z tytułem wybranego spaceru , +48 881 082 831

18:00 - 20:00 - Maszyna artystyczna czyli mobilny warsztat sitodruku

 • Maszyna artystyczna – sitodruk. Będzie to mobilny warsztat sitodruku, czyli pokaz pracy maszyny kopiującej. Warsztat prowadzić będą wolontariusze i pracownicy Stowarzyszenia. Przygotowane zostaną dwa wzory odnoszące się do lokalnych nikiszowieckich symboli industrialnych: Szybu Pułaski oraz motywu budynku z mozaiką z róż. Warsztat sitodurku czynny będzie od 18:00 do 20:00 przed Centrum Zimbardo. Każdy będzie mógł odbić motyw na przyniesionym przez siebie materiale. Alternatywnie będzie można na miejscu nabyć gotowe artykuły z wzorami (koszulki, torby itp.)
 • Lokalizacja wydarzenia: przed budynkiem Centrum Zimbardo, Pl. Wyzwolenia 5.
 • Nie ma ograniczeń wiekowych ani związanych z dostępnością. Drukowanie wzorów odbywa się na niewielkiej mobilnej ręcznie robionej maszynie sitodukowej i tempo realizacji wzorów nie jest zawrotnie szybkie. Z uwagi na uwarunkowania logistyczne nie ma możliwości wprowadzania własnych wzorów tylko wcześniej przygotowane przez organizatora. Warsztat nie ma charakteru edukacyjnego – jest dosłownie „warsztatem“, czyli miejscem wytworzenia nadruku.

18:00 - 21:00 - Pokaz zdjęć – codzienny rytm życia w Nikiszowcu (plac Wyzwolenia 9)

 • Ważnym dla nas i społeczności Nikiszowca wydarzeniem będzie pokaz multimedialny zdjęć Mistrza Krzysztofa Niesporka, zmarłego niedawno fotografa, którego zakład był jedną z ikon Nikiszowca. Odbędzie się on w dawnym atelier Mistrza Niesporka, a udostępnienie na codzień zamkniętego pomieszczenia umożliwi zwiedzającym zobaczenie miejsca, w którym powstawały przez kilkadziesiąt lat zdjęcia legendarnej rodziny fotografów. Na wystawę składać się będą fotografie wykonane przez K. Niesporka od 2000r., taki bowiem zbiór jest obecnie już zdigitalizowany przez rodzinę fotografa i udostępniony do wykorzystania. Co ważne wystawa zrealizowana będzie w dawnym atelier Mistrza w przewiązce nad ulicą Janowską. Dziś lokal ten jest opuszczony, czeka na remont. Być może będzie to ostatnia okazja , aby zobaczyć to miejsce w swoim obecnym „surowym” kształcie, pamiętającym jednak czasy świetności. Fotografie będą prezentowane w formie multimedialnej. Pracownia Mistrza Niesporka to także okazja do spojrzenia z innej perspektywy na współczesny Nikiszowiec – z okien atelier rozpościera się niezwykły widok na rynek. Dodatkowo mulitmedialna wystawa prezentować będzie także zdjęcia udostępnione przez mieszkańców osiedla, na których zostali uchwyceni w różnych momentach, kształtujących rytm ich życia, a także fotografie przedstawiające maszyny i obiekty przemysłowe związane z Nikiszowcem. Fotografie te zostaną przez nas wybrane razem z mieszkańcami – seniorami. Wyeksponowanie znaczenia fotografii to także odniesienie się do maszyny i pracy artystycznej, ktore także tworzyły część Nikiszowca. Przechodzenie z epoki industrialnej do postindustrailnej jest bardzo często przekształcaniem pracy i miejsc z nią związanych na funkcje artystyczne właśnie. Pokaz ten będzie harmonizował z wystawą zdjęć Marka Lochera, przedstawiającą KWK Wieczorek, która będzie dostępna podczas Industriady w budynku Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu.

 • Lokalizacja wydrzenia: dawna Pracownia Fotograficzna Krzysztofa Niesporka, Pl. Wyzwolenia 9

 • Projekcje zdjęć odbywać się będą w starym pomieszczeniu dawnego atelier fotograficznego Mistrza Krzysztofa Niesporka, dziś nieco zapomnianego i zaniedbanego. Pomieszczenie znajduje się na I piętrze, z którego rozpościera się niezwykły widok na Nikiszowiec. Jednakże jest to miejsce dziś surowe, nieco zaniedbane i zakurzone, co należy uwzględnić podczas zwiedzania. Pomieszczenie będzie przez nas do pewnego stopnia przygotowane, jednak nie będzie dążyć do jego nadmiernej estetyzacji. Nie ma ograniczeń wiekowych. Konieczność wejścia po schodach na I piętro. Dawna Pracownia Fotograficzna Krzysztofa Niesporka, Pl. Wyzwolenia 9

18:45 - 19:30 - Instrukcja obsługi rewitalizacji (po nikiszowiecku) – spacer

 • Zapraszamy do udziału w czterech wycieczkach, pokazujących Nikiszowiec z rożnych perspektyw, które łączy to, że będą prowadzone przez ludzi bardzo mocno związanych z Nikiszowcem - przez swoją pracę lub miejsce zamieszkania. Każda z nich będzie pokazywała niezwykłość Nikiszowca nie tylko pod względem architektonicznym, ale także ze względu na to, co dla rozumienia Nikiszowca - i innych osiedli patronackich - jest kluczowe, czyli relacje między człowiekiem i pracą, czyli maszyną, dopełnione o czas wolny. Różne perspektywy, także historyczne, pozwolą na zobaczenie jak te relacje zmieniały się. A zbliżające się nieuchronnie zamknięcie Kopalni czyni takie ujęcie niezwykle aktualnym. Spacer "Maglowane Historie Nikiszowca" będzie poszerzony o wejście do Muzeum, w celu zobaczenia ekspozycji tamtejszych maszyń (nie będzie to jednak zwiedzanie Muzeum).
 • Każdy ze spacerów ma swój limit miejsc ograniczony do 25 os. na grupę. Nie ma ograniczeń wiekowych, osoby uczestniczące muszą być jedynie zdolne do ok. 60 minutowego spaceru po osiedlu. Każda wycieczka trwa ok. 45 minut.
 • REZERWACJA: m.podgorska@fil.org.pl z dopiskiem z tytułem wybranego spaceru , +48 881 082 831

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 -  Gdzie bije dzwon – wieczorne wejścia na wieżę kościoła św. Anny 

 • Wieża kościoła św. Anny, jednego z njabardziej charakterystycznych budynków Nikiszowca, jest na codzień niedostępna dla zwiedzających. Dlatego możliwość wejścia na wieżę to wielka atrakcja - zarówno dla turystów, jak i dla lokalnej społeczności. Z wieży rozpościera się wspaniały widok na Nikiszowiec i okolicę. Spojrzenie na osiedle z wieży kościelnej wpisuje się w myśl przewodnią tegoż rozruchu - Nikiszowiec z innej perspektywy.
 • Ilość miejsc ograniczona do 15 osób na jedno wejście. Wejście na wieżę nie jest trasą turystyczną tylko techniczną. Każda osoba musi być świadoma, że podczas wejścia wchodzi się po stromych schodach, a ponadto można się ubrudzić i trzeba zachować szczególną ostrożność w związku z zabytkowym charakterem obiektu i zagrożeniem skaleczenia się o elementy konstrukcji wieży. Uczestnikami mogą być tylko osoby pełnoletnie, ktore nie mają przeciwwskazań do tego typu aktywności fizycznej. Obligatoryjnie muszą to być osoby trzeźwe. Wymagane jest bezwględne stosowanie się do poleceń przewodnika. Wycieczki trwają każda po ok. 20 minut.
 • REZERWACJA: m.podgorska@fil.org.pl z dopiskiem „Industriada wieża“ , +48 881 082 831

19:45 - 20:30 - Maglowane historie Nikiszowca – spacer 

 • Zapraszamy do udziału w czterech wycieczkach, pokazujących Nikiszowiec z rożnych perspektyw, które łączy to, że będą prowadzone przez ludzi bardzo mocno związanych z Nikiszowcem - przez swoją pracę lub miejsce zamieszkania. Każda z nich będzie pokazywała niezwykłość Nikiszowca nie tylko pod względem architektonicznym, ale także ze względu na to, co dla rozumienia Nikiszowca - i innych osiedli patronackich - jest kluczowe, czyli relacje między człowiekiem i pracą, czyli maszyną, dopełnione o czas wolny. Różne perspektywy, także historyczne, pozwolą na zobaczenie jak te relacje zmieniały się. A zbliżające się nieuchronnie zamknięcie Kopalni czyni takie ujęcie niezwykle aktualnym. Spacer "Maglowane Historie Nikiszowca" będzie poszerzony o wejście do Muzeum, w celu zobaczenia ekspozycji tamtejszych maszyń (nie będzie to jednak zwiedzanie Muzeum).
 • Każdy ze spacerów ma swój limit miejsc ograniczony do 25 os. na grupę. Nie ma ograniczeń wiekowych, osoby uczestniczące muszą być jedynie zdolne do ok. 60 minutowego spaceru po osiedlu. Każda wycieczka trwa ok. 45 minut.
 • REZERWACJA: m.podgorska@fil.org.pl z dopiskiem z tytułem wybranego spaceru , +48 881 082 831

20:15 - 21:00 - Maciej Mutwil i Synapsis – koncert

 • Zapraszamy na koncert muzyki industrialnej, który odbędzie się w Centrum Zimbardo. Wykonawcami będą: mieszkający Maciej Mutwil – w Nikiszowcu muzyk, fotograf i grafik inspirujący się przestrzeniami i dźwiękami industrialnymi, członek Grupy Fotograficznej Karbon. Zaprezentuje autorski film o Kopalni Wieczorek z muzyką na żywo. Drugim wykonawcą będzie Synapsis będący unikalnym projektem, łączącym industrial, noise i dark ambient, które oparte są głównie na mechanicznych samplach zaczerpniętych wprost z przestrzeni fabryk i hut. Koncertom towarzyszyć będzie wystawa fotografii przemysłu i dziedzictwa postindustrialnego Grupy Karbon.
 • Lokalizacja wydarzenia: Centrum Zimbardo, Pl. Wyzwolenia 5
 • Koncert muzyki ambent i industrial odbędzie się w przestrzeni Centrum Zimbardo. Towarzyszyć mu będą filmy związane z Kopalnią Wieczorek z Nikiszowca. Przestrzeń Centrum Zimbardo pomieśc ok. 50 osób. Znjaduje się na parterze wiec nie ma żadnych ograniczeń związanych z dostępnością. Nie ma też ograniczeń wiekowych. Jednak dość ciężki, czasem mroczny charakter muzyki sugeruje adresowanie koncertu do dojrzałych słuchaczy. Centrum Zimbardo czynne będzie od 18:00 do zakończenia koncertu. Przed wydarzeniem będzie można zobaczyć wybrane prace Grupy Fotograficznej Karbon.

20:45 - 21:30 - Górniczym szlakiem po wieczornym Nikiszowcu – spacer

 • Zapraszamy do udziału w czterech wycieczkach, pokazujących Nikiszowiec z rożnych perspektyw, które łączy to, że będą prowadzone przez ludzi bardzo mocno związanych z Nikiszowcem - przez swoją pracę lub miejsce zamieszkania. Każda z nich będzie pokazywała niezwykłość Nikiszowca nie tylko pod względem architektonicznym, ale także ze względu na to, co dla rozumienia Nikiszowca - i innych osiedli patronackich - jest kluczowe, czyli relacje między człowiekiem i pracą, czyli maszyną, dopełnione o czas wolny. Różne perspektywy, także historyczne, pozwolą na zobaczenie jak te relacje zmieniały się. A zbliżające się nieuchronnie zamknięcie Kopalni czyni takie ujęcie niezwykle aktualnym. Spacer "Maglowane Historie Nikiszowca" będzie poszerzony o wejście do Muzeum, w celu zobaczenia ekspozycji tamtejszych maszyń (nie będzie to jednak zwiedzanie Muzeum).
 • Każdy ze spacerów ma swój limit miejsc ograniczony do 25 os. na grupę. Nie ma ograniczeń wiekowych, osoby uczestniczące muszą być jedynie zdolne do ok. 60 minutowego spaceru po osiedlu. Każda wycieczka trwa ok. 45 minut.
 • REZERWACJA: m.podgorska@fil.org.pl z dopiskiem z tytułem wybranego spaceru , +48 881 082 831

22:00 - 23:59 - Minimum Maximum zespołu Kraftwerk – plenerowe odtworzenie koncertu

 • Odtworzenie koncertu Minimum Maximum zespołu Kraftwerk: Finałem Rozruchu Industriady w Nikiszowcu będzie późnowieczorne odtworzenie koncertu Minimum Maximum z 2005r. niemieckiej ikony muzyki elektronicznej KRAFTWERK. Kraftwerk to prekursor wielu stylów muzycznych, m.in. industrialu. Muzyka zespołu związana jest z poszukiwaniem relacji pomiędzy maszyną a człowiekiem, pokazuje wpływ jaki maszyny i urządzenia mają na konkretną jednostkę jak i całe społeczeństwa. Zespół rzadko koncertuje, jego koncerty mają charakter multimedialnych bardzo dobrze zaplanowanych widowisk, które znakomicie wpisują się w krajobraz Nikiszowca. Koncert pokażemy w plenerze na dużym ekranie (ok. 50 m2) w przestrzeni industrialnej na styku osiedla i kopalni. Taki wybór miejsca ma służyć także uwypukleniu relacji między człowiekiem i maszyną - relacji kluczowej dla rozumienia Nikiszowca i genezy jego powstania.
 • Koncert zostanie odtworzony na placu przy straży górniczej Kopani Wieczorek, kilkanaście metrów od osiedla. Jest to miejsce, z którego widać kilka niezwykle ważnych, spinających historię Nikiszowca obiektów, które mogą także stanowić symbole naszego przemysłowego regionu. Są to Szyb Poniatowski, zwały węglowe Kopalni Wieczorek oraz osiedle z wieżą ciśnień. Bardzo zależy nam na realizacji koncertu w tym miejscu, jest to jednak uzależnione od decyzji Kopalni i SRK. W przypadku braku zgody pokaz zostanie zrealizowany w równie ciekawych lokalizacjach tj. pod obiektem elektrowni kopalnianej (nawiązując do bohatera koncertu) lub na rynku nikiszowieckim. Projekcja realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa. Podczas wydarzenia miejsce lokalizacji koncertu będzie wskazywane przez wolontariuszy. Miejsce odtworzenia koncertu: zabytkowe obiekty straży pożarnej naprzeciw osiedla Nikiszowiec.

Osiedle Nikiszowiec, ul. Rymarska 4, 40-423 Katowice.

Serdecznie zapraszamy.

źródło: www.industriada.pl


Data
09.06.2017 18:00
- 09.06.2017 23:59
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne / Plenerowe / Inne / Szlak Zabytków Techniki / Warsztaty / Wykłady i prelekcje / INDUSTRIADA 2017 / Rozruch i finał INDUSTRIADY 2017
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica Rymarska 4
Katowice
Kontakt
tel. 32 255 14 80
tel. 32 3539559 w. 2
email: nikiszowiec@silesia.travel
Uwagi
Bezpłatne transporty w mieście: MZK Tychy, KZK GOP, Koleje Śląskie
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń