Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 25 maja 2017
RCIT Katowice

Socjo-Kato: Socjologiczny Klub Dyskusyjny


Służba cywilna w Polsce.Socjologiczna analiza relacji między polityką i administracją. Dr hab. Kaja Gadowska

Problematyka dyskusji dotyczyć będzie relacji między sferami polityki i administracji na przykładzie procesu tworzenia służby cywilnej w Polsce po 1989 r. Celem prelekcji jest pokazanie, w oparciu o wyniki badań prowadzonych w latach 2006–2016, jak od początku transformacji, pod rządami kolejnych ugrupowań politycznych, kształtował się w praktyce podział na sferę polityczną i administracyjną oraz w jakim stopniu faktyczne relacje między polityką i administracją stanowiły odzwierciedlenie formalnych uregulowań zawartych w kolejnych ustawach o służbie cywilnej. Analizie poddana zostanie polityka kadrowa w odniesieniu do wyższych stanowisk, wiążąca się z przejęciem kontroli nad procesami decyzyjnymi i polityką personalną w urzędach. Omówione zostaną ponadto nieprawidłowości w procesie tworzenia prawa, w decyzjach administracji skarbowej oraz w zamówieniach publicznych. Analiza materiałów źródłowych oraz badań własnych ilustruje tezę, że legislacja w zakresie służby cywilnej podporządkowana była w znacznym stopniu (i jest nadal) doraźnym interesom politycznym, a nie długofalowemu interesowi państwa. Wykorzystanie perspektywy nowego instytucjonalizmu umożliwiło, po pierwsze, wskazanie faktycznych powodów przyjmowania określonych rozwiązań prawnych, po drugie zaś – rzeczywistych wywoływanych przez nie skutków.

Dr hab. Kaja Gadowska, adiunkt w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kierunku Society and Politics na Central European University i Lancaster University w Wielkiej Brytanii. Główną dziedzinę jej zainteresowań badawczych stanowi problematyka dysfunkcji sfery publicznej, w tym wpływu zjawiska klientelizmu i korupcji na proces transformacji polityczno-gospodarczej Polski po 1989 roku oraz relacji między sferami polityki i administracji. Istotny nurt jej działalności naukowo-badawczej dotyczy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Kierownik i główny wykonawca lub współwykonawca wielu projektów naukowo-badawczych, m.in. finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorka i współautorka licznych prac naukowych z zakresu systemowych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych publikowanych w kraju i za granicą. Laureatka prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. pierwszej Nagrody im. Stanisława Ossowskiego, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za najlepsze prace doktorskie z dziedziny socjologii (2003), a także pierwszej nagrody w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, przyznawanej przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację im. Stefana Batorego (2003), za książkę Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce (2002). Stypendystka tygodnika Polityka „Zostańcie z nami" dla wybitnych młodych naukowców (2003). Dwie z jej książek, Zjawisko klientelizmu… oraz Dysfunkcje administracji. Służba cywilne w perspektywie neointytucjonalnej znalazły się pośród dziesięciu pozycji nominowanych do Nagrody „Książka dwudziestopięciolecia” w konkursie zorganizowanym przez ISNS UW (2016). Monografia „Dysfunkcje administracji…” była jedną pięciu książek nominowanych do Finału Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Tadeusza Kotarbińskiego w dziedzinie nauk humanistycznych (2016). Członkini redakcji „Studiów Socjologicznych” w latach 2004–2008.
Obecnie recenzentka zewnętrzna „Studiów Socjologicznych" oraz "Polish Sociological Review".

Która odbędzie się 25 maja (czwartek), o godzinie 17:30, KATO, ul. Mariacka 13, Katowice.

Serdecznie zapraszamy.

źródło: www.kiwiportal.pl

 

 


Data
25.05.2017 17:30
- 25.05.2017 20:00
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Inne / Wykłady i prelekcje
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica Mariacka 13
Katowice
Kontakt
email: czesc.kato@gmail.com
Uwagi
Wstęp wolny
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń