Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 27 maja 2017
PIT Radiostacja

Heimat na Kresach. O Niemcach z Inflant, Wołynia i Galicji. Dom Pamięci Żydów Górnośląskich Gliwice


Rzadko kiedy pamiętamy o znaczącej roli Niemców i niemieckiej kultury dla dziedzictwa historyczno-kulturowego Kresów, o niemieckich śladach we Lwowie, o niemieckim osadnictwie na Ziemiach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Opowieść Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie o Niemcach w Inflantach, na Wołyniu i Galicji Wschodniej wzbogacona będzie informacjami o organizacjach działających współcześnie w Niemczech, kultywujących pamięć o niemieckim osadnictwie na Wschodzie.

Tomasz Kuba Kozłowski – jest pracownikiem Domu Spotkań z Historią w Warszawie, gdzie prowadzi cykl „Opowieści z Kresów” w ramach programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”. W swych działaniach upowszechnia wielokulturowe i wielonarodowe dziedzictwo Kresów. Jest twórcą i właścicielem największej prywatnej kolekcji zabytków związanych z Ziemiami Wschodnimi, liczącej kilkadziesiąt tysięcy obiektów. Jest także autorem szeregu publikacji dotyczących dziedzictwa Kresów, migracji i uchodźców oraz historii harcerstwa, w tym albumu „Świat Kresów”.


Data
27.05.2017 15:00
- 27.05.2017 16:15
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Wykłady i prelekcje
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica Księcia J.Poniatowskiego 14
44-100 Gliwice
Kontakt
tel. +48 32 441 96 39
tel. kom. +48 605 362 594
email: dompamieci@muzeum.gliwice.pl
www: www.muzeum.gliwice.pl
Uwagi
Liczba miejsc ograniczona.
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń