Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 25 maja 2017
PIT Radiostacja

W cyklu: Drogi i korzenie. Ludzie wobec tradycji... Dom Pamięci Żydów Górnośląskich Gliwice


Założycielką wrocławskiej fundacji Bente Kahan jest żydowska artystka z Norwegii – Bente Kahan.
W latach 90. minionego wieku poznawała Wrocław. Stojąc pod nieczynną, opustoszałą wewnątrz synagogą pod Białym Bocianem dowiedziała się o zapomnianej historii żydowskich mieszkańców tego miasta. W roku 2006 postanowiła przywrócić pamięć o wrocławskich Żydach angażując się przez pięć lat w odnowienie synagogi i utworzenie w niej miejsca spotkań i dialogu z kulturą żydowską – Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej. W 2006 roku założyła fundację, której celem jest m.in. dbałość o materialne i duchowe dziedzictwo kultury żydowskiej – zwłaszcza we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, przełamywanie stereotypów oraz przeciwdziałanie antysemityzmowi, rasizmowi i nietolerancji oraz prezentacja dorobku kultury, historii i religii żydowskiej w Polsce. Za swoją działalność Bente Kahan uhonorowana została tytułem Ambasadora Wrocławia oraz w 2013 roku odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Bente Kahan jest obecnie jedną z czołowych wykonawczyń pieśni żydowskich w Europie. Zapraszamy na spotkanie z twórcami fundacji.

Autorem cyklu i prowadzącym jest Dariusz Walerjański – historyk, muzealnik znany i ceniony w środowisku badacz i dokumentalista dziejów i Żydów Górnośląskich. Wieloletni współpracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego w Dziale Dokumentacji Zabytków. W 1998 roku nagrodzony przez państwo Izrael Honorowym Dyplomem za zasługi dla ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Za wieloletnią działalność na rzecz ochrony zabytków nagrodzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Złotą odznaką za opiekę nad zabytkami”. Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków oraz Rady Fundacji Brama Cukermana.


Data
25.05.2017 18:00
- 25.05.2017 19:15
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Wykłady i prelekcje
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica Księcia J.Poniatowskiego 14
44-100 Gliwice
Kontakt
tel. +48 32 441 96 39
tel. kom. +48 605 362 594
email: dompamieci@muzeum.gliwice.pl
www: www.muzeum.gliwice.pl
Uwagi
Liczba miejsc ograniczona.
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń