Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 13 maja 2017

Polska Biega w Brennej!


WARUNKI.UCZESTNICTWA
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawodnika biorącego udział w biegu w roku 2017 zawierającego akceptację warunków niniejszego regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w biegu. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu. Oświadczenia dostępne będą w Biurze Zawodów w dniu imprezy, tj. 13 maja 2017 r., od godz. 8:00. Druki można także pobrać ze strony www.brenna.org.pl. Udział w biegu jest bezpłatny.

TERMIN I MIEJSCE
13 maja 2016 r. (sobota) – Brenna Centrum – Park Turystyki (Amfiteatr)

STARY OD: 10:15

ZGŁOSZENIA
W dniu biegu w Biurze Zawodów od godz. 8:00-10:00

 

Szczegóły znajdziesz pod linkiem:

http://www.turysta.brenna.org.pl/pl/events/polska-biega-w-brennej


Data
13.05.2017 10:00
- 13.05.2017 16:00
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Sportowe
Region turystyczny
Beskid Śląski / Śląsk Cieszyński
Adres
ulica Malinowa 2b
43-438 Brenna
Kontakt
tel. 33 47 40 601
email: k.gawlas@brenna.org.pl
www: www.brenna.org.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń