Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 27 maja 2017

"Przygody Ambrożego Kleksa" - rodzinny konkurs wiedzy


Zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie wiedzy "Czytał dziadek, czytał tata, czytasz Ty?"!

Pytania konkursowe pochodzić będą z książek Jana Brzechwy:

- „Akademia pana Kleksa”

- „Podróże pana Kleksa”

- „Tryumf pana Kleksa”
Uczestnikiem konkursu może być drużyna rodzinna dwu lub trzyosobowa, w której skład wchodzi co najmniej jedno dziecko w wieku do 16 lat.

Konkurs odbędzie się 27 maja o godz. 10.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12.

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 maja w filiach i oddziałach biblioteki.

„CZYTAŁ DZIADEK, CZYTAŁ TATO, CZYTASZ TY?”

Rodzinny konkurs wiedzy „Przygody Ambrożego Kleksa”

Regulamin

ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Jana Kasprowicza 12, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest elementem programu popularyzacji czytelnictwa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

CEL KONKURSU
1. Popularyzacja czytelnictwa i książek.
2. Propagowanie więzi międzypokoleniowych.
3. Kształtowanie umiejętności pracy grupowej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Pytania konkursowe pochodzić będą z dwóch książek Jana Brzechwy:
• „Akademia pana Kleksa”
• „Podróże pana Kleksa”
• „Tryumf pana Kleksa”

2. Konkurs ma formę ustną.
3. Konkurs odbędzie się 27 maja 2017 roku (sobota) o godz. 10.00 w EURECE – Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest otwarty.
2. Uczestnikiem Konkursu może być drużyna rodzinna dwu lub trzyosobowa, w której skład wchodzi co najmniej jedno dziecko w wieku do 16 lat.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli Organizatorów.
4. Ostateczny termin zgłoszenia do Konkursu mija 24 maja 2017 r.

KOMISJA
1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora.
2. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

NAGRODY
1. Zostaną przyznane trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca w Konkursie.
2. Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród nastąpi w dniu konkursu tj. 27 maja 2017 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest dostępny w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu oraz na stronie internetowej www.biblrac.pl
2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 24 maja w niżej wymienionych filiach i bibliotekach:
Filie i oddziały MiPBP im. Ryszarda Kincla w Raciborzu:
Filia Nr 1 Studzienna, ul. Bojanowska 5
Filia Nr 2 Ostróg, ul. Bielska 12
Filia Nr 3 Ocice, ul. Tuwima 1
Filia Nr 4 Szpital, ul. Gamowska 3
Filia Nr 5 Płonia, ul. Sudecka 2
Filia Nr 8, ul. Żorska 2
Filia Nr 9 Brzezie, ul. Myśliwca 9
Filia Nr 10 Markowice, ul. Jordana 6
EUREKA, ul. Kasprowicza 12
Wypożyczalnia Główna, ul. Kasprowicza 12
Wypożyczalnia i Czytelnia Naukowa, Rynek 12

Biblioteki powiatu raciborskiego:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach
Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach

Źródło: www.biblrac.pl


Data
27.05.2017 10:00
- 27.05.2017 12:00
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica Jana Kasprowicza 12
47-400 Racibórz
Kontakt
tel. +48 32 415 37 24
email: biblrac@poczta.onet.pl
www: www.biblrac.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń