Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 30 marca 2017
CIKiT Gliwice

Wykład "Fenomen życia – czy poznamy jego istotę?" - Wszechnica PAU w Gliwicach


Wykłady Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej prowadzone przez Polską Akademię Umiejętności cieszą się w Gliwicach niesłabnącą popularnością zarówno wśród młodzieży szkół średnich, młodzieży akademickiej, jak i dorosłych odbiorców. Ich współorganizatorem jest Muzeum w Gliwicach. Przybliżając najnowsze osiągnięcia nauki, a także problemy kultury, stanowią okazję do spotkania z najwybitniejszymi polskimi uczonymi. We czwartek, 30 marca, zapraszamy do Willi Caro na wykład profesora Mieczysława Chorążego z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, który mówić będzie o fenomenie życia.

Prof. Mieczysław Chorąży, ur. w 1925 roku w Janówce, pow. Biała Podlaska. Absolwent i maturzysta Liceum im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w trybie tajnego szkolnictwa podczas okupacji. Żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, z wykształcenia lekarz. Jego zainteresowaniem naukowym jest biologia molekularna nowotworów.

Od roku 1951 jest pracownikiem naukowym w gliwickim Oddziale Instytutu Onkologii. Przez ponad 30 lat był kierownikiem Zakładu Biologii Nowotworów. Odbył dwukrotne staże naukowe w Stanach Zjednoczonych AP jako stypendysta Fundacji Rockefellera, a także staże i wizyty naukowe w USA i Europie. W 1983 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Współautor i autor około 130 publikacji, kilku rozdziałów do książek i monografii, współautor książki „Wstęp do biologii nowotworów”. Bierze czynny udział w licznych zjazdach, sympozjach oraz konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Opiekun 18 doktoratów. Wice-przewodniczący European Association for Cancer Research (jedna kadencja). Bierze czynny udział w Radach Naukowych kilku ośrodków badawczych, uczestniczy w gremiach naukowych. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych m.in. American Cancer Society, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Węgierskiego Towarzystwa Onkologicznego i.in. Od ponad 20 lat uczestniczy w Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Jest członkiem rzeczywistym PAN i członkiem czynnym PAU. Był jednym z trzech pełnomocników Dyrektora Instytutu Onkologii w Gliwicach do spraw rozbudowy Instytutu. Wyróżniony nagrodami i odznaczeniami państwowymi i regionalnymi.

 


Data
30.03.2017 16:00
- 30.03.2017 17:30
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Wykłady i prelekcje
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica Dolnych Wałów 8a
44-100 Gliwice
Kontakt
tel. 32 231 08 54
www: http://www.muzeum.gliwice.pl/wszechnica-pau-gliwicach-wyklad-fenomen-zycia-poznamy-istote/
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń