Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 23 marca 2017
RCIT Katowice

Socjo-Kato: Socjologiczny Klub Dyskusyjny


TOŻSAMOŚĆ GÓRNOŚLĄZAKÓW- współczesne doświadczenia w Polsce i Niemczech.

dr Justyna Kijonka - socjolog i kulturoznawca, pracuje w Instytucie Socjologii, Wydziału Nauk Społecznych UŚ w Katowicach, stypendystka i stażystka grantów doktorskich uczelni w Austrii- Uniwersytet Wiedeński i w Niemczech - Deutsches Polen Institut w Darmstad i Niemieckiej Centrali Wymiany Naukowej DAAD. Jest redaktorem Górnośląskich Studiów Socjologicznych Seria Nowa. Od lat prowadzi badania tożsamości i świadomości Górnoślązaków jako mniejszości regionalnej. W 2016 roku opublikowała książkę, której treści promować będzie na swoim wykładzie. To praca pt. Tożsamość Współczesnych Górnoślązaków, wydana przez Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae -Skarb Śląski. Książka zawiera miedzy innymi opis refleksji and własną tożsamością przez badanych w kraju oraz w Niemczech osób urodzonych na Górnym Śląsku, którzy mówią co znaczy dziś być Ślązakiem, posługiwać się gwarą w życiu codziennym, w lokalnym środowisku, jak przekazują swoją tożsamość w rodzinnej pamięci i w relacjach międzypokoleniowych, co zachowują ze śląskich tradycji żyjąc w nowych środowiskach w kraju i za granicą, jak przeżywają nostalgię za historią swojego regionu a jak odnoszą się do wyzwań współczesności i do ruchu na rzecz budowania i uznania śląskiej mniejszości narodowej? Bardzo dobre oceny recenzentów - Praca Justyny Kijonki porusza niezwykle ważny poznawczo i doniosły politycznie, społecznie i kulturowo problem, jakim jest tożsamość współczesnych Górnoślązaków. Stanowi nowatorską i interesującą próbę ukazania historycznych i współczesnych uwarunkowań wpływających na tożsamość Górnoślązaków. W polskiej literaturze socjologicznej brak było dotychczas tego typu monografii, która oparta byłaby na tak szeroko zakrojonych badaniach socjologicznych.” Z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Saksona - zachęcają do poznania pracy tej badaczki spraw Śląskich.

Jej wystąpienie będzie refleksją promującą wspomnianą książkę a zarazem stanowi zamkniecie cyklu trzech spotkań wokół śląskiej tożsamości zorganizowanych przez PTS w KATO.

Która odbędzie się 23 marca (czwartek), o godzinie 17.30, KATO, ul. Mariacka 13, Katowice.

Serdecznie zapraszamy.

źródło: www.cojestgrane24.wyborcza.pl

 


Data
23.03.2017 17:30
- 23.03.2017 20:00
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne / Inne / Wykłady i prelekcje
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica Mariacka 13
Katowice
Kontakt
email: czesc.kato@gmail.com
Uwagi
Wstęp wolny
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń