Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 11 marca 2017
olza

Amatorskie zawody narciarskie w slalomie gigancie o Puchar Cieńkowa


 

 

Amatorskie zawody narciarskie w slalomie gigancie o Puchar Cieńkowa!


11 marca 2017 r. (sobota), start godz. 10.00, Stacja Narciarska CIEŃKÓW - WISŁA Malinka


Regulamin:
Warunki uczestnictwa:
- udział w zawodach mogą wziąć amatorzy narciarstwa zjazdowego – którzy zgłoszą swój udział w terminie przewidzianym w regulaminie
- posiadają odpowiednie umiejętności narciarskie i dobry stan zdrowia
- dzieci do lat 16 na odpowiedzialność rodziców, opiekunów, obowiązkowo w kaskach

Zgłoszenia:
-drogą internetową poprzez formularz na stronie: www.cienkownarty.pl
do dnia 10.03.2017 do godz. 20.00
- w dniu zawodów od 7.30 do 9.00 w biurze zawodów
- ilość zawodników ograniczona do 200 osób
- przy zgłoszeniu należy okazać dokument ze zdjęciem stwierdzający rok urodzenia.

Opłata:
- wpisowe 30 zł - dorośli, 15 zł – dzieci i młodzież do lat 17 pod warunkiem zgłoszenia drogą elektroniczną do dnia 10.03.2017 do godz. 20.00
- wpisowe 40 zł - dorośli, 20 zł – dzieci i młodzież do lat 17 – zgłoszenie w dniu zawodów
- opłatę (gotówkę) należy uiścić w dniu zawodów w biurze zawodów od 7.30-9.00
- w ramach wpisowego: jeden przejazd, wyróżnienia dla najlepszych, w dniu zawodów 50% zniżki na dowolny karnet czasowy.

Kategorie wiekowe:
Kobiety Roczniki Mężczyźni Roczniki
I grupa: 5 – 10 lat (2012 – 2007) I grupa: 5 – 10 lat (2012 – 2007)
II grupa: 11 – 13 lat (2006– 2004) II grupa: 11 – 13 lat (2006– 2004)
III grupa: 14 – 17 lat (2003 – 2000) III grupa: 14 – 17 lat (2003 – 2000)
IV grupa: 18 – 35 lat (1999– 1982) IV grupa: 18 – 35 lat (1999 – 1982)
V grupa: 36 – 50 lat (1981 – 1967) V grupa: 36 – 50 lat (1981 – 1967)
VI grupa: 51- i starsze (1966 – i dalej) VI grupa: 51- 60 lat (1966- 1957)
VII grupa: 61 lat i starsi(1956 i dalej)

Start i klasyfikacja:
- start godz. 10.00, jeden przejazd, elektroniczny pomiar czasu.
- zawodnicy startują w kolejności: grupa I, II, III, VII, VI, V, IV,
- każda grupa zaczyna się od kobiet
- listy startowe są ustalane w poszczególnych grupach wiekowych wg kolejności zgłoszeń
- w przypadku zgłoszenia w grupie wiekowej mniej niż 3. osób, zawodnicy zostaną sklasyfikowani w grupie młodszej.

Nagrody:
- puchar CIEŃKOWA za najlepszy czas wśród kobiet i mężczyzn
- za trzy pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej puchary lub statuetki
- upominki i nagrody rzeczowe.

Uwagi końcowe:
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na trasie i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie sprzętu narciarskiego i rzeczy osobiste.
- na czas trwania zawodów Organizator zapewnia pomoc GOPR
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
- dojazd na zawody oraz korzystanie z wyciągu zawodnicy pokrywają we własnym zakresie ( dowolny karnet czasowy dla zawodników w dniu zawodów 50% zniżki)
- interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów
- organizatorzy mają prawo odwołania lub zmiany terminu zawodów z uwagi na złe warunki śniegowe lub atmosferyczne.

Organizator:
Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o. o. w Tychach


Data
11.03.2017 10:00
- 11.03.2017 16:00
Położenie
w centrum miasta
Region turystyczny
Śląsk Cieszyński
Adres
ulica Malinka 8
43-460 Wisła
Kontakt
tel. 33 855 36 32
www: www.cienkownarty.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń