Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 19 marca 2017
RCIT Katowice

Filharmoniczne wieczory organowe - Stanislav Šurin


Wykonawcy:

  • Stanislav Šurin - organy
  • Milos Valent - skrzypce barokowe
  • Roman Jochymczyk - słowo

Program:

  • Kompozycje Girolama Frescobaldiego, Johanna Schopa, F.X. Bibera, Samuela Capricornusa, Stanislava Šurina, Petra Ebena, Leoša Janáčka i Louisa Vierne’a.

Twórca Filharmonicznych wieczorów organowych, prof. Władysław Szymański dba o wielobarwność tego cyklu naszych niedzielnych koncertów. Mieliśmy już w nim swoistą, organowo-wokalną antologię Ave Maria rozmaitych kompozytorów, było intrygujące zestawienie harfy z organami. W niedzielę 19 marca usłyszymy organy i skrzypce barokowe.
Do tego interesującego muzykowania zaproszeni zostali wyborni muzycy ze Słowacji.
Organista z Ružomberok, Stanislav Šurin jest założycielem i organizatorem słowackich festiwali organowych w Trnavie, Piešťanach i Skalicy. Urodzony w Trnavie (1971), gry na organach uczył się w Konserwatorium Bratysławskim, w Diecezjalnym Konserwatorium w Wiedniu oraz w Akademii Muzycznej i Teatralnej w Bratysławie (pod kierunkiem prof. I. Sokola). Pobierał również prywatne lekcje u prof. J. Trummera na uniwersytecie w Grazu.
Koncertował w wielu krajach europejskich, jak i w USA, Meksyku, Kanadzie. Nagrywał na organach katedry w Grazu, Schubertkirche w Wiedniu oraz Katedry Świętego Jana Chrzciciela w Trnavie. W latach 2006-2008 był muzykiem diecezjalnym w archidiecezji Bratysława – Trnava. Obecnie wykłada na Katolickim Uniwersytecie w Ružomberok. Jest doradcą w sprawie budowy dużych organów koncertowych Filharmonii Słowackiej. Badacz historii organów oraz współczesnego rozwoju sztuki organmistrzowskiej, także komponuje utwory oparte na tekstach liturgicznych oraz na tekstach francuskich i słowackich poetów. Szczególnej inspiracji dostarczają mu utwory Miroslava Valeka.
Znakomitemu organiście na barokowych skrzypcach towarzyszyć będzie Miloš Valent, absolwent Konserwatorium w Żylinie (studiował u Bohumila Urbana) i Akademii Sztuk Scenicznych w Bratysławie (u Bohdana Warchala). Zainteresowany muzyką dawną, podjął współpracę z zespołem słowackiej Musica Aeterna, a grając także z zagranicznymi zespołami muzyki dawnej, zyskał spore doświadczenie w historycznych praktykach wykonawczych. W 1995 roku założył własny zespół Solamente Naturali. Ta nazwa – Po prostu naturalne – wyznacza jego credo artystyczne. Spontaniczność i naturalnoć są dla Miloša Valenta podstawowym punktem wyjścia do odnowy starych partytur, w czym często wykorzystuje zdolność do improwizacji i nawiązywanie do tradycji ludowych.
Od 1993 roku Miloš Valent regularnie współpracuje z wybitnym zespołem Tragicomedia, a od 1997 r. jest koncertmistrzem orkiestry Teatro Lirico. Kilka projektów zrealizował w wieloletnim partnerstwie artystycznym ze znanymi amerykańskimi lutnistami. Współpracuje z zespołami Valenta Fiori Musicali Brema (koncertmistrz), London Tirami Su, De Nederlandse Bachvereinigung Utrecht, Musicalische Compagney Berlin, czy praskimi – Musica Florea i Ritornello. Jest pedagogiem Musik Högskolan w Malmö, Conservatoire de Musique w Genewie, Hochschule für Kunst w Bremie i w praskiej szkoły Týnská. Nagrywa dla ECM Publishing. Współpracuje z norweskim muzykiem jazzowym Jonem Balke.
Ciekawie zapowiada się program występu słowackich wirtuozów. Kompozycje Girolama Frescobaldiego, Johanna Schopa, F.X. Bibera, Samuela Capricornusa, Stanislava Šurina, Petra Ebena, Leoša Janáčka i Louisa Vierne’a trudno bowiem u nas zaliczyć do najbardziej znanych.

Koncert niedzielny odbędzie się 19 marca, o godzinie 17.00, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, (Sala koncertowa im. Karola Stryji), ul. Sokolska 2, Katowice.

Serdecznie zapraszamy.

źródło: www.filharmoniaslaska.art.pl


Data
19.03.2017 17:00
- 19.03.2017 19:00
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne / Inne
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica Sokolska 2
Katowice
Kontakt
tel. 32 351 17 19
tel. 32 351 17 13
email: kasa@filharmonia-slaska.eu
www: www.filharmoniaslaska.art.pl
Uwagi
Ceny biletów: * Bilet normalny parter 30.00 zł * Bilet ulgowy parter 21.00 zł * Bilet normalny balkon środek 40.00 zł * Bilet ulgowy balkon środek 28.00 zł
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń