Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 26 stycznia 2017
PIT Gliwice

Wszechnica PAU w Gliwicach - Czy inteligencja się liczy?


Wykłady Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej prowadzone przez Polską Akademię Umiejętności cieszą się w Gliwicach niesłabnącą popularnością zarówno wśród młodzieży szkół średnich, młodzieży akademickiej, jak i dorosłych odbiorców. Ich współorganizatorem jest Muzeum w Gliwicach. Przybliżając najnowsze osiągnięcia nauki, a także problemy kultury, stanowią okazję do spotkania z najwybitniejszymi polskimi uczonymi. W czwartek, 26 stycznia, wykład pt. „Czy inteligencja się liczy?” wygłosi profesor Edward Nęcka z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prof. Edward Nęcka – psycholog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (PAN), obecnie v-prezes PAN, a także v-prezes krakowskiego oddziału PAN. Wybitny znawca zagadnień psychologii ogólnej i poznawczej, m.in. problematyki twórczości i inteligencji oraz uwarunkowań procesów twórczych. Formalną koncepcję inteligencji wiąże ze sprawnością centralnego układu nerwowego i przetwarzaniem informacji w mózgu. Zajmuje się też ogólnymi zasadami funkcjonowania umysłu i mechanizmami samokontroli. Autor lub współautor wielu publikacji i monografii, podręczników i rozdziałów do książek wydawanych przez renomowane wydawnictwa międzynarodowe.


Data
26.01.2017 16:00
- 26.01.2017 17:15
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne / Wykłady i prelekcje
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica Dolnych Wałów 8 a
44-100 Gliwice
Kontakt
tel. 32 231 08 54
tel. kom. 783560006
email: info@muzeum.gliwice.pl
www: www.muzeum.gliwice.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń