Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 19 stycznia 2017
PIT Radiostacja

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich - wykłady


Dom Pamięci Żydów Górnośląskich

Misją nowego oddziału Muzeum w Gliwicach jest badanie i upamiętnianie dziejów Żydów na terenie Górnego Śląska od średniowiecza do współczesności. Jest to również przestrzeń dialogu między różnymi kulturami, religiami oraz narodami – spotkań oraz debat o historii i relacjach wielu społeczności, które niegdyś zamieszkiwały te tereny. Zajmujemy się gromadzeniem i udostępnianiem materialnego dziedzictwa Żydów na Górnym Śląsku, a w niedalekiej przyszłości udostępnimy zwiedzającym stałą wystawę historyczną o tej tematyce.
Oferta edukacyjna uzupełnia wiedzę młodzieży szkolnej na temat historii regionu, wzbogacając ją o propozycje dla rodzin z dziećmi. Dom Pamięci Żydów Górnośląskich to przestrzeń przyjazna wolontariuszom oraz wszystkim, którzy pragną włączyć się w budowanie instytucji otwartej na dialog.
Myśląc o funkcjonowaniu Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, należy pamiętać o pobliskim cmentarzu żydowskim. Sąsiedztwo to w naturalny sposób staje się punktem wyjścia do istotnych rozważań o fundamentalnych sprawach dla każdego człowieka – o życiu, śmierci, relacji z Bogiem, a także z drugim człowiekiem. Dom Pamięci jest otwarty dla wszystkich, którzy poszukują przestrzeni do wymiany myśli, nieskrępowanej dyskusji oraz mądrego sposobu spędzania wolnego czasu.

Zapraszamy.

 


Data
19.01.2017 18:00
- 19.01.2017 19:30
Położenie
w centrum miasta
Adres
brak Poniatowskiego 14 / 0
44-100 Gliwice
Kontakt
tel. 32 441 96 39
tel. kom. 605 362 594
email: dompamieci@muzeum.gliwice.pl
www: www.muzeum.gliwice.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń