Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 23 lutego 2017

Konkurs wiedzy „Więzień labiryntu”


Konkurs wiedzy z dwóch pierwszych tomów cyklu „Więzień Labiryntu” Jamesa Dashnera: „Więzień labiryntu” i „Próby ognia”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego w oddziałach i filiach biblioteki. Regulamin konkursu dostępny na stronie www.biblrac.pl. Konkurs odbędzie się 23 lutego o godz. 16.00 w bibliotece przy Kasprowicza 12.

Konkurs wiedzy – „Więzień labiryntu” Jamesa Dashnera Regulamin

ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Jana Kasprowicza 12, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest elementem programu popularyzacji czytelnictwa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

CEL KONKURSU
1. Popularyzacja serii „Więzień labiryntu” Jamesa Dashnera.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez ograniczeń wiekowych.
2. Konkurs będzie miał formę pisemnego sprawdzianu wiedzy.
3. Pytania konkursowe pochodzić będą z dwóch pierwszych tomów cyklu „Więzień labiryntu”:
• „Więzień labiryntu”
• „Próby ognia”

4. Konkurs odbędzie się 23 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Eurece – Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli Organizatorów.
2. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w filiach i bibliotekach wymienionych w Postanowieniach końcowych, punkt 2.
3. Ostateczny termin zgłoszenia do Konkursu mija 20 lutego 2017 r.

KOMISJA
1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora.
2. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

NAGRODY
1. Zostaną przyznane trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca w Konkursie.
2. Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród nastąpi 23 lutego 2017 r. w Bibliotece przy ul. Jana Kasprowicza 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest dostępny w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu i na stronie internetowej www.biblrac.pl
2. Chęć udziału w Konkursie należy zgłaszać do 20 lutego 2017 roku w niżej wymienionych filiach i bibliotekach:

Filie i Oddziały Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu:
Filia Nr 1 Studzienna, ul. Bojanowska 5
Filia Nr 2 Ostróg, ul. Bielska 12
Filia Nr 3 Ocice, ul. Tuwima 1
Filia Nr 4 Szpital, ul. Gamowska 3
Filia Nr 5 Płonia, ul. Sudecka 2
Filia Nr 8, ul. Żorska 2
Filia Nr 9 Brzezie, ul. Myśliwca 9
Filia Nr 10 Markowice, ul. Jordana 6
Eureka – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, ul. Kasprowicza 12

Biblioteki powiatu raciborskiego:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach
Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach

 


Data
23.02.2017 16:00
- 23.02.2017 18:00
Położenie
w mieście
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica Kasprowicza 12
47-400 Racibórz
Kontakt
tel. +48 32 415 37 24
email: biblrac@poczta.onet.pl
www: www.biblrac.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń