Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 13 grudnia 2016

Olimpijscy Herosi” - konkurs wiedzy


Konkurs wiedzy z dwóch pierwszych tomów cyklu „Olimpijscy Herosi” Ricka Riordana:
•„Zagubiony Heros”
•„Syn Neptuna”

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 grudnia w oddziałach i filiach biblioteki.

Konkurs odbędzie się 13 grudnia o godz. 16.00 w EURECE przy ul. Kasprowicza 12.

Regulamin konkursu dostępny poniżej.

Konkurs wiedzy – „Olimpijscy Herosi” Ricka Riordana

Regulamin

ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Jana Kasprowicza 12, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest elementem programu popularyzacji czytelnictwa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.
CEL KONKURSU
1. Popularyzacja serii „Olimpijscy Herosi” Ricka Riordana.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs trwać będzie od 1 października 2016 r. do 13 grudnia 2016 r.
2. Konkurs jest otwarty.
3. Konkurs będzie miał formę pisemnego sprawdzianu wiedzy.
4. Pytania konkursowe pochodzić będą z dwóch pierwszych tomów cyklu „Olimpijscy Herosi”:
• „Zagubiony Heros”
• „Syn Neptuna”

5. Finał konkursu odbędzie się 13 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Eurece – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli Organizatorów.
2. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w filiach i bibliotekach wymienionych w Postanowieniach końcowych, punkt 2.
3. Ostateczny termin zgłoszenia do Konkursu mija 9 grudnia 2016 r.

KOMISJA
1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora.
2. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

NAGRODY
1. Zostaną przyznane trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca w Konkursie.
2. Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród nastąpi 13 grudnia 2016 r. w Bibliotece na ul. Jana Kasprowicza 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest dostępny w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu lub na stronie internetowej www.biblrac.pl
2. Chęć udziału w Konkursie należy zgłaszać do 9 grudnia 2016 roku w niżej wymienionych filiach i bibliotekach:
Filie i Oddziały Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu:
Filia Nr 1 Studzienna, ul. Bojanowska 5
Filia Nr 2 Ostróg, ul. Bielska 12
Filia Nr 3 Ocice, ul. Tuwima 1
Filia Nr 4 Szpital, ul. Gamowska 3
Filia Nr 5 Płonia, ul. Sudecka 2
Filia Nr 8, ul. Żorska 2
Filia Nr 9 Brzezie, ul. Myśliwca 9
Filia Nr 10 Markowice, ul. Jordana 6
Eureka – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, ul. Kasprowicza 12

Biblioteki powiatu raciborskiego:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach
Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach

 

 


Data
13.12.2016 16:00
- 13.12.2016 18:00
Położenie
w mieście
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica Kasprowicza 12
47-400 Racibórz
Kontakt
tel. +48 32 415 37 24
email: biblrac@poczta.onet.pl
www: www.biblrac.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń