Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 25 września 2016
Cieszyn

III Cieszyński maraton czytania tekstów gwarowych


W niedzielę 25 września 2016 r. w Książnicy Cieszyńskiej pod hasłem „Z nolepy naszych łojców” przebiegać będzie III Cieszyński Maraton Czytania Tekstów Gwarowych „Czytómy po naszymu”. W trakcie jego trwania klasykę cieszyńskiej literatury ludowej, jak również powstającą współcześnie prozę oraz poezję gwarową prezentować będą miłośnicy regionu i gwar Śląska Cieszyńskiego, przedstawiciele lokalnych władz (m.in. burmistrz Cieszyna Ryszard Macura i starosta powiatu cieszyńskiego Janusz Król), a także prozaicy i poeci tworzący w gwarze, jak na przykład: Władysław Wrana z Olbrachcic, czy Ewelina Szuścik z Zebrzydowic. Ponadto z gwarowymi recytacjami wystąpią dzieci i młodzież z obu stron Olzy, laureaci XII edycji konkursu „Po naszymu po obu stronach Olzy”.

Ponieważ motywem przewodnim tegorocznej edycji maratonu, jest szeroko pojęta kultura stołu, organizatorzy zapraszają do udziału w maratonie i zaprezentowania tekstów gwarowych związanych z kuchnią, gotowaniem i spożywaniem posiłków. Uczestniczyć w maratonie, odczytując wybrany przez siebie utwór, mogą wszyscy zainteresowani, którzy zgłoszą gotowość udziału w imprezie – telefonicznie: 798 590 639, mailowo: grajewski@kc-cieszyn.pl albo osobiście w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej (przy czym trzeba pamiętać, iż liczba miejsc jest ograniczona, a długość wystąpienia jednej osoby nie może przekraczać 10 minut). Dla uczestników przygotowano poczęstunek oraz nagrody.

Plan III Cieszyńskiego Maratonu Czytania Tekstów Gwarowych:
13.00-13.45: Otwarcie maratonu, występy dzieci i młodzieży, laureatów IX Konkursu Gwar Śląska Cieszyńskiego „Po naszymu po obu stronach Olzy”
13.45-15.00: I. część maratonu: prezentacja klasyki cieszyńskiej literatury gwarowej
15.15-16.00: Spotkanie z twórczością gwarową Eweliny Szuścik
16.15-17.30: II. część maratonu: prezentacja tekstów własnych uczestników maratonu.

Organizatorami III Cieszyńskiego Maratonu Czytania Tekstów Gwarowych „Czytómy po naszymu” są: Książnica Cieszyńska, Sekcja Ludoznawcza i Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej oraz Kongres Polaków w RC.

Organizację imprezy wspierają: Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Urząd Miasta Cieszyna i Starostwo Powiatowe w Cieszynie, m.in. fundując upominki dla uczestników, a także Transgraniczne Centrum Wolontariatu, Drukarnia Modena oraz patroni medialni: „Głos Ludu”, „Gazeta Codzienna”, OX.pl i Regionalna TV z Bielska-Białej.


Data
25.09.2016 13:00
- 25.09.2016 17:00
Położenie
w centrum miasta
Adres
ulica Mennicza 46
43-400 Cieszyn
Kontakt
www: www.kc-cieszyn.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń