Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 24 września 2016 - 25 września 2016
olza

VII Śląski Rajd Turystyczny "BEZ BARIER"


 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/Mysłowice, organizator Ogólnopolskiego Seminarium Turystyki Osób Niepełnosprawnych w 2008 r. oraz Śląskich Rajdów Osób Niepełnosprawnych w latach 2009 - 2015 r., korzystając z bogatego doświadczenia swojej kadry w organizacji imprez turystycznych dla osób niepełnosprawnych podejmuje się organizacji ogólnowojewódzkiej imprezy turystyczno – rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych izolacją społeczną. Współorganizatorem imprezy jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Sosnowiec. Impreza nosi nazwę VII Śląski Rajd Turystyczny „BEZ BARIER”.

Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. W 2015 roku w rajdzie wzięło udział 615 uczestników. Jako organizatorzy adresujemy swoją propozycję do wszystkich organizacji z województwa śląskiego zajmujących się osobami niepełnosprawnymi oraz osobami zagrożonymi izolacją społeczną. Celem imprezy jest udostępnienie i uświadomienie osobom niepełnosprawnym i osobom zagrożonym izolacją społeczną możliwości uprawiania krajoznawstwa i turystyki aktywnej. Równie ważna jest integracja tych środowisk oraz wymiana informacji i doświadczeń związanych z prawidłową organizacją turystyki i krajoznawstwa między organizacjami programowo zajmującymi się beneficjentami ww. imprezy.

VII Śląski Rajd Turystyczny BEZ BARIER odbędzie się 24 września 2016 r. na trasach Beskidu Śląskiego z metą w Wiśle. Jako organizatorzy zapewniamy zgłoszonym grupom następujące świadczenia:

- opiekę uprawnionego przewodnika na trasach turystycznych.

- przedstawienie propozycji programu turystyczno – krajoznawczego dla poszczególnych grup.

- posiłek na mecie rajdu (kiełbaska, pieczywo, dodatki, herbatka)

- odznakę rajdową dla każdego uczestnika, nagrody za udział w Rajdzie dla grup

- imprezy rekreacyjno – rozrywkowe na mecie rajdu

- punkt medyczny, punkty gastronomiczne, sanitariaty, bezpłatny parking dla autokarów na mecie rajdu.

Meta rajdu będzie znajdowała się w centrum Wisły na terenie amfiteatru w parku Kopczyńskiego. Zgłoszone organizacje uzgadniają program krajoznawczo – turystyczny z organizatorami w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Niniejsza oferta wysłana zostanie do wszystkich organizacji pozarządowych, specjalnych ośrodków wychowawczych, domów dziecka i szkół w województwie śląskim, które programowo zajmują się osobami niepełnosprawnymi oraz osobami zagrożonymi izolacją społeczną. Organizatorzy zaproponują na terenie Beskidu Śląskiego kilkanaście tras turystyczno – krajoznawczych pieszych, trasy rowerowe i autokarowe. Zorganizowane zostaną również rajdy jeździeckie. Opłaty za zwiedzane miejsca grupy ponoszą we własnym zakresie. Część obiektów zostanie udostępniona dla uczestników Rajdu - w tym dniu - bez opłat. Zwiedzanie lub rodzaj wędrówki nie powinien przekraczać trzech godzin. Spotkanie na mecie około godz. 1330. Program części turystycznej zapewnia bliski kontakt z przyrodą i obiektami dziedzictwa kulturowego. Spotkanie na mecie pozwoli zintegrować się organizacjom, ale także uświadomi uczestnikom, że nie są osamotnieni, że mają swoje prawa ale i ogromne możliwości. Na mecie będą serwowane posiłki dla uczestników oraz odbędą się imprezy integracyjne, artystyczne. Udział w imprezie wynosić będzie 15zł/os. Cena ta nie zmienia się od pięciu lat. Na tę kwotę składają się następujące czynniki; opieka przewodników na trasach, opieka medyczna na mecie rajdu, ciepłe posiłki na mecie rajdu, programy animacyjne i rozrywkowe dla uczestników na mecie rajdu, nagrody dla grup, odznaka rajdowa. Uczestnicy dojeżdżają busami, autokarami, PKP do Ustronia, Wisły, Istebnej gdzie do grup dołączą przewodnicy z PTTK.

JEŻELI TO MOŻLIWE TO PROSIMY O WSTĘPNE DEKLARACJE na adres mailowy organizatorów pttkmyslowice@poczta.onet.pl

Szczegółowych informacji udziela Komandor Rajdu Zbigniew Orłowski Tel: 508 063 653

Drużyny zgłaszają swój udział w Rajdzie do dnia 16.09.2016 r.

PROGRAM
6:00 - wyjazd autokarami ze swoich miejscowości,
8:00 - przejazd autokarami do miejsc spotkań z przewodnikiem. Miejsca i czas spotkania z przewodnikiem są podane w wykazie tras VII Śląskiego Rajdu Turystycznego BEZ BARIER,
9:00 - realizacja programu turystyczno – krajoznawczego wg wykazu tras VII Śląskiego Rajdu Turystycznego BEZ BARIER,
13:30 - spotkanie uczestników na mecie rajdu, w centrum Wisły na terenie amfiteatru - muszli koncertowej w parku Kopczyńskiego. Tu kierownicy grup w punkcie biura Rajdu pobierają odznaki rajdowe oraz bilety, na podstawie których członkowie ich grup otrzymują w punktach gastronomicznych ciepły posiłek,
14:30 - powitanie uczestników przez władze miasta Wisły,
14:45 - oficjalne powitanie uczestników przez organizatorów. Wręczenie pamiątkowych pucharów, certyfikatów i proporczyków przedstawicielom poszczególnych grup,
15:00 - program rozrywkowo – artystyczny,
16:00 - zakończenie programu rozrywkowo – artystycznego, pożegnanie uczestników.
16:10 - wyjazd autokarami z Wisły.

Do pobrania poniżej: regulamin Rajdu, karta zgłoszeniowa, wykaz proponowanych tras turystycznych.

 

UWAGA: Karta zgłoszeniowa, regulamin i wykaz tras turystycznych do pobrania na stronie: http://www.wisla.pl/turysta/calendar/300


Data
24.09.2016 06:00
- 25.09.2016 17:00
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Inne
Region turystyczny
Śląsk Cieszyński
Adres

Kontakt
tel. kom. 508 063 653
email: pttkmyslowice@poczta.onet.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń